Rozsudok OS Piešťany, zo dňa 02.08.2018

Rozsudok OS Piešťany, zo dňa 02.08.2018

Nie vždy sa podarí presvedčiť súd, že biela je biela. Predsudky o slabosti a podriadenosti ženy môžu viesť k vysloveniu viny aj v takých prípadoch, ako je opísaný v priloženom rozsudku. V tomto príbehu sa sila a zákernosť ženy schovala za...
Rozsudok OS Piešťany, zo dňa 02.08.2018

Rozsudok OS Trenčín, zo dňa 15.08.2017

„Okresný súd v Trenčíne oslobodil môjho klienta spod obžaloby pre zločin týrania blízkej osoby  a zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona, nakoľko vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že skutok nie je trestným činom. Kauza bola typickou ukážkou príbehu, v ktorom...