Záverečná reč obhajcu vo veci drogy

Záverečná reč obhajcu vo veci drogy

VÁŽENÝ SÚD! Obžalovaný je trestne stíhaný za obzvlášť závažný zločin Nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c), písm. d), ods.2 písm. a) Trestného zákona, na tom...
Záverečná reč obhajcu vo veci drogy

Záverečná reč obhajcu vo veci týrania

Vážený pán predseda senátu, vážený senát, pán prokurátor, ostatní prítomní! V tejto chvíli bolo ukončené rozsiahle dokazovanie vo veci vedenej pre zločin týrania. Úlohou prokurátora bolo dokázať, že obžalovaný týral svoju bývalú manželku. Ambíciou obhajoby bolo...