Eurofondy

Eurofondy. Pomoc alebo medvedia služba? Záleží len na tom, do ktorých rúk sa vložia a ako tie ruky s nimi naložia. Je tisíc spôsobov ako je možné ľuďom pomôcť a tisíc jeden spôsobov ako ich oklamať. Voliť si tých, ktorí končia pri tisícke je veľkým šťastím, voliť si tých, ktorí poznajú tisíc a jeden spôsob je vážnou chybou, ktorá má za následok stratu ilúzií a veľakrát aj stratu reálnych možností pre zlepšenie nášho života. Stoja pred súdom tí, ktorí klamali alebo tí, ktorí boli oklamaní?

Eurofondy

Odpovede na otázky, ktoré vás trápia, môžeme hľadať spoločne

Súdne procesy vedené s páchateľmi trestného činu poškodzovania záujmov európskych spoločenstiev spolu s trestným činom subvenčného podvodu často odhaľujú naivitu ľudí. V predstave, že finančné prostriedky získané z eurofondov v podstate nikomu nepatria a nikomu nebudú chýbať, súhlasia s kamuflovaním činností za podmienok a okolností, ktoré ani dobre nepoznajú.

Pred súdom tak častokrát stoja ľudia, ktorí sa po celý svoj život správali veľmi slušne a morálne. Pre pár sľúbených eur stratili celý svoj doterajší kredit a ani nevedia kedy a ako pomohli iným získať milióny. Kto je v podstate vinný, kto sa v skutočnosti obohatil a kto bol zneužitý je otázkou, ktorá nie vždy má vyjasnenú odpoveď.

Aj Vy máte strach, že sa spoza mreží budete pozerať na vilu s bazénom postavenú z eurofondov, ktoré ste poslali do banky niekomu, kto vás oklamal? Pýtate sa, kto a kde sú tí ľudia, ktorí v skutočnosti získali milióny, o ktorých ste prvý krát počuli na polícií? Pýtate sa, prečo máte niesť zodpovednosť za škodu vo výške niekoľko miliónov, keď vám bolo vyplatených niekoľko stoviek?

Otázky sú na to, aby sme hľadali odpovede. Odpovede, týkajúce sa vašej osobnej zodpovednosti aj vašej osobnej viny.

Čo ma zaujalo

 

Zavolajte mi

+421 (903) 638 942

Máte otázky? Potrebujete advokáta? Neváhajte a kontaktujte ma!

Napíšte mi

Navštívte ma

Jakubovo nám. 13, 811 09 Bratislava

Som tu pre Vás
Pracovné dni:

Na základe telefonicky dohodnutého termínu.

Pon - Pia : 9:30 - 17:00

V iné dni alebo hodiny:

V súrnych prípadoch je možné dohodnúť stretnutie aj mimo vymedzeného času.

Advokátska kancelária JUDr. Jitka Hasíková s.r.o. poskytuje svoje služby v súlade so Zákonom o advokácii  č.586/2003 Z. z. a ďalšími predpismi, ktoré môžete nájsť na stránkach  Slovenskej advokátskej komory, právne služby sú poskytované za odplatu v súlade s vyhláškou MS SR 655/2004 Z. z.. Advokátska kancelária má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti na sumu 1.500.000 Eur.

Podmienky používania

Právne ustanovenia

Zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné obchodné podmienky

Mapa stránok
cards