Drogy

Môžem sa snažiť pochopiť narkomana, ale nemôžem pochopiť príčiny vzniku závislosti, pretože tie vznikajú hlboko v duši, do ktorej môže nahliadnuť len on sám.

Len Vy ste schopný urobiť poriadok vo svojom vnútri, ja môžem urobiť poriadok s následkami, ktoré ste si privodili. Poznám, čo vedie do väzenia, ale aj cez ktoré právne ustanovenia vedie cesta k náprave bez prítomnosti mreží. Viem, kde sú hranice sankcií.

Som s Vami v tejto chvíli, pokiaľ Vy sám chcete zostať so sebou a nie so svojou drogou. Zostanem s Vami vo chvíli, keď všetci odvracajú od Vás zrak, zostanem s Vami, pokiaľ sa chcete skutočne zachrániť.

Drogy

… aj pre drogovú trestnú činnosť platí zákonne a spravodlivo

Drogová trestná činnosť nesie v sebe značnú dávku odporu. Strach okolia sa viaže na potenciál zla, ktoré je vždy s drogou spojené. Je úplne jedno, či ide o drogovo závislú osobu alebo osobu, ktorá sa živí predajom drog. Vždy je za týmto fenoménom zlo.

Napriek tomu platí, že každý má právo na spravodlivý proces, ktorý sa bude viesť zákonne. Každý má právo na konanie vedené  podľa pravidiel platných pre všetkých, ktorý prišli do konfliktu so zákonnom alebo sa dostali do podozrenia. Ani drogovo závislá osoba nesmie byť násilím nútená k priznaniu, nesmie byť bitá alebo inými nedovolenými metódami ponižovaná. V prípade potreby jej nesmie byť upreté právo na zdravotnú starostlivosť alebo inú odbornú pomoc.

Oslobodzujúci rozsudok môjho klienta

 

Zavolajte mi

+421 (903) 638 942

Máte otázky? Potrebujete advokáta? Neváhajte a kontaktujte ma!

Napíšte mi

Navštívte ma

Jakubovo nám. 13, 811 09 Bratislava

Som tu pre Vás
Pracovné dni:

Na základe telefonicky dohodnutého termínu.

Pon - Pia : 9:30 - 17:00

V iné dni alebo hodiny:

V súrnych prípadoch je možné dohodnúť stretnutie aj mimo vymedzeného času.

Advokátska kancelária JUDr. Jitka Hasíková s.r.o. poskytuje svoje služby v súlade so Zákonom o advokácii  č.586/2003 Z. z. a ďalšími predpismi, ktoré môžete nájsť na stránkach  Slovenskej advokátskej komory, právne služby sú poskytované za odplatu v súlade s vyhláškou MS SR 655/2004 Z. z.. Advokátska kancelária má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti na sumu 1.500.000 Eur.

Podmienky používania

Právne ustanovenia

Zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné obchodné podmienky

Mapa stránok
cards