Konanie na súde

Konanie na súde. Koľko krát sa Vám stalo, že ste boli vypočúvaný na súde? Raz, dva krát? Tak prečo sa čudujete, že máte stres? Je prirodzené sa obávať prostredia, ktoré nepoznáte, ktoré je naplnené sankciami a prísnymi rozhodnutiami. Napriek tomu verte, že najlepším prostriedkom na zvládnutie tejto situácie je pokoj.

Som s Vami. Sedím vedľa Vás, pýtam sa za Vás, usmerňujem Vás, sledujem zákonnosť, tak čoho sa báť?

Konanie na súde

A ako to chodí …

Na pojednávaní sedíte vedľa svojho obhajcu. Môžete sa s ním radiť, ale nesmiete svojim rozhovorom rušiť priebeh konania. Za takéto konanie by Vám alebo obhajcovi mohla byť uložená poriadková pokuta.
Zvyčajne si obhajca s Vami dohodne všetky potrebné postupy pred pojednávaním. Porada už počas pojednávania by mala byť ojedinelá. Môže sa uskutočniť napísaním poznámky, ktorú posuniete obhajcovi a on Vám gestom dá najavo svoju reakciu.
Pri výsluchoch svedkov nerušte svojho obhajcu poznámkami typu: “ten si ale vymýšľa, to je smrad, zase klame„ a podobne. Váš obhajca vie, čo sa stalo, vie aká je pravda. Vyrušovaním ho privádzate o možnosť rýchlo a presne reagovať na udalosti, ktoré sa odohrávajú v pojednávacej miestnosti.
Ak nastane potreba prekonzultovať určitú naliehavú vec, požiadajte o prerušenie konania a poraďte sa so svojim obhajcom mimo pojednávacej miestnosti.

Vždy keď hovoríte k súdu musíte stáť. Nesmiete mať pokrytú hlavu, nesmiete mať na stolíku žiadne nápoje ani jedlo. Táto zásada platí aj napriek tomu, že pojednávanie môže trvať niekoľko hodín.
Hovorte pomaly. Sústreďte sa na obsah otázky a odpovedajte len na to, čo sa Vás opýtali. Nehovorte o tom, čo si myslíte, že sa stalo. Nepredpokladajte sled udalostí. Uvádzajte len skutočnosti, ktoré sa skutočne stali, ktoré ste vnímali svojimi zmyslami a o ktorých viete, že Vám neublížia.
Ak ste obvinený, hovorte len o tom, čo ste si prekonzultovali so svojim obhajcom. Nezabudnite, že Vašim právom je nevypovedať. A nie je Vašou povinnosťou vypovedať pravdu. Obvinený sa môže brániť akýmkoľvek spôsobom. Jediné čo nesmie, je krivo obviniť inú osobu.
Dôkazné bremeno je na prokurátorovi. On musí dokázať, že bez akýchkoľvek pochybnosti je preukázané, že skutok sa stal a spáchali ste ho práve Vy. Ak existujú pochybnosti, musí byť uplatnená zásada: “V prípade pochybností v prospech obvineného“.

Pri výsluchu inej osoby negestikulujte, nerušte emocionálnymi citoslovcami a hlavne neskáčte ostatným do reči. Vyslúžite si nepriazeň sudcu a poriadkovú pokutu. Pamätajte na to, že sudca, ktorý rozhoduje o Vašom osude, je tiež len človek. Nepozná Vás. Nemá možnosť bližšie spoznať, aký v skutočnosti ste. Preto sa jeho vzťah k Vám môže tvoriť len na základe prvého dojmu a toho, čo mu ukážete zo svojho JA na pojednávaní. Zvyčajne platí, že najväčší „majstri sveta“ si odnášajú najväčšie číselné ohodnotenie.

Je prirodzené sa obávať prostredia, ktoré nepoznáte, ktoré je naplnené sankciami a prísnymi rozhodnutiami. Napriek tomu verte, že najlepším prostriedkom na zvládnutie tejto situácie je pokoj.

súd pn01

Zavolajte mi

+421 (903) 638 942

Máte otázky? Potrebujete advokáta? Neváhajte a kontaktujte ma!

Napíšte mi

Navštívte ma

Jakubovo nám. 13, 811 09 Bratislava

Som tu pre Vás
Pracovné dni:

Na základe telefonicky dohodnutého termínu.

Pon - Pia : 9:30 - 17:00

V iné dni alebo hodiny:

V súrnych prípadoch je možné dohodnúť stretnutie aj mimo vymedzeného času.

Advokátska kancelária JUDr. Jitka Hasíková s.r.o. poskytuje svoje služby v súlade so Zákonom o advokácii  č.586/2003 Z. z. a ďalšími predpismi, ktoré môžete nájsť na stránkach  Slovenskej advokátskej komory, právne služby sú poskytované za odplatu v súlade s vyhláškou MS SR 655/2004 Z. z.. Advokátska kancelária má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti na sumu 1.500.000 Eur.

Podmienky používania

Právne ustanovenia

Zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné obchodné podmienky

Mapa stránok
cards