Oslobodzujúci rozsudok, ktorým súd potvrdil správnosť môjho právneho názoru, podľa ktorého nezaplatenie  poistného na sociálnom poistení nie je trestným činom, ak sa preukáže, že podnikateľ nebol schopný uvedené poistné zaplatiť v dôsledku nedostatku finančných...

preèítajte si viac