O mne

Kto som? Som advokát, ktorý sa špecializuje na trestné právo. Aktívnym prístupom k obhajobe zabezpečujem dôkazy, ktorými rozbíjam obžalobu. V tejto hre poznám pravidlá a viem ich využiť v náš prospech. Protihráčom je prokurátor, spoluhráčom ste Vy. Vaša sloboda je víťazstvo a víťazstvo je môj cieľ.

Som pripravená poskytnúť Vám čas, využiť svoje vedomosti a skúsenosti získané dvadsaťpäťročnou praxou. Budem Vás pozorne a so záujmom počúvať. Ak sa rozhodnem riešiť Váš problém, urobím to s absolútnym nasadením.

Jitka Johana Hasikova

Potrebujem advokáta?

Nepotrebujete, pokiaľ dokážete:

 • Odhadnúť vývoj situácie tak, aby ste neboli vmanipulovaný do pozície obvineného alebo dokonca obžalovaného
 • Odhadnúť k čomu smerujú otázky vyšetrovateľa
 • Odhadnúť, na ktoré otázky je lepšie neodpovedať
 • Odhadnúť a rozhodnúť sa, či vypovedať a ak áno, v akom rozsahu
 • Vycítiť odchýlky medzi Vašou výpoveďou a tým, čo zaprotokoloval vyšetrovateľ
 • Rozpoznať, že ide o neprocesný postup vyšetrovateľa
 • Rozpoznať, že ide o nezákonne získaný dôkaz proti Vám
 • Účinne sa brániť proti neprocesným postupom a nezákonným dôkazom
 • Oželieť, že neviete kedy a kto bude vypovedať, pretože povinnosť oznámiť miesto, čas a meno vypočúvaného svedka má vyšetrovateľ len vo vzťahu k advokátovi obvineného
 • Oželieť, že svedka bude vypočúvať len vyšetrovateľ a len spôsobom, ktorý si zvolí on sám
 • Oželieť, že neviete určiť, ktoré dôkazy svedčia vo Váš prospech a ktoré vo Váš neprospech
 • Oželieť, že nenavrhnete dôkazy, ktoré by Vám mohli pomôcť

Ak toto všetko ovládate a zvládnete to v praxi, tak ma naozaj nepotrebujete!

Ako sa pripraviť na stretnutie?

 

 

V úvodnom rozhovore sa dotkneme len všeobecných vecí . Potrebujeme zistiť, či si vzájomne dôverujeme. Chémia musí zapracovať pre vybudovanie vzťahu, pretože budeme rozoberať citlivé a intímne skutočnosti.

Predtým, ako sa mi zveríte, vyjasnime si moje nároky na odmenu a spôsob platby. Pokiaľ ich viete akceptovať môžeme prejsť k podstate problému. Hneď na prvé stretnutie si zoberte so sebou všetky dokumenty, ktoré máte k dispozícií. Vyberiem si potrebné, ostatné Vám vrátim. Pripravte sa na rozhovor, ktorý bude trvať minimálne jednu hodinu. Usporiadajte si myšlienky, sled udalosti a svoje požiadavky.

Zadefinujte mi, čo odo mňa očakávate, aký je Váš vzťah k výsledku konania, akým spôsobom môžete so mnou spolupracovať. Na záver si vymeníme kontakty a dohodneme ďalší postup.

Podpísaním splnomocnenia a zmluvy o poskytovaní právnej pomoci získavate na svoju stranu profesionála, ktorý sa postará o to, aby problém, ktorý práve riešite, tak veľmi neťažil.

S kým spolupracujem

Dobrý obhajca predkladá súdu len dôkazy, ktoré svedčia v prospech obvineného. Skôr ako to urobí musí zistiť, čo v sebe daný dôkaz skrýva a či jeho predloženie súdu prinesie obvinenému osoh.

Nezastupiteľnú úlohu v tomto smere plnia znalci z rôznych oblastí odborného života. Prostredníctvom ich odborných znalostí získavam podklady pre súdne konanie, prípravu na výsluchy navrhovaných svedkov a samozrejme znalecké posudky.

Znalec

Existujú oblasti života, ktoré pozná a vie vysvetliť len odborník.

Poznatky z psychológie mi pomáhajú získať správny obraz o nastolenej situácií. Bez konzultácií s psychológom by som nedokázala napríklad poznať aký je obraz týranej ženy a čo ju z tohto obrazu diskvalifikuje. Až na základe takto získaných informácií viem na čo sa mám pýtať a kde sa môže skrývať problém.

Moja pravidelná spolupráca s psychológmi vytvára dobrý základ pre vedenie výsluchu svedkov, komunikáciu so znalcami, ale aj s klientom.

Psychológ

Duša človeka je tajomstvo, k odhaleniu ktorého sa môžeme len priblížiť.

Široké spektrum lekárov mi pomáha pri objasňovaní rôznych typov zranení, úrazov, chorôb z povolania. Konzultujem s nimi lekárske správy, uvádzané príčiny zranenia, možné následky, dĺžku vykazovanej práceneschopnosti.

Pri výraznej odchýlke záverov získaných z porady s lekárom stanovujem ďalší smer dôkazov a žiadam orgány činné v trestnom konaní o ustanovenie znalca na zodpovedanie rozporných otázok.

Lekár

Poznanie odhaľuje tajomstvá a približuje pravdu.

Využitie detektívnych služieb sa uplatňuje najmä v oblasti trestného práva, pri hľadaní a zabezpečovaní dôkazov podporujúcich obhajobu obvineného alebo dôkazov smerujúcich k zbaveniu viny obvineného.

Detektívna kancelária

Obhajca môže sám predkladať súdu dôkazy, preto spolupracujem s profesionálmi.

Služby audítorskej kancelárie a daňového a účtovného poradcu využívam pri obhajobe najmä ekonomických  trestných činov.

Úlohy zadávané poradcom sa orientujú do oblasti účtovníctva, daní a odvodov, posudzovania správnosti rozhodnutí daňových orgánov z pohľadu ekonomiky a účtovania.

Audítor a daňový poradca

Využitie hraníc práva na dosiahnutie maximálneho zisku.

Vzácny obraz alebo falzifikát? Je to skutočne osemnáste storočie? Pochádza z Viedne? Nie?
Takže omyl?
 
Prinesie mi to výsledok alebo odhalí inú rovinu riešenia problému!?
Kunsthistorik

Nechajme prehovoriť čas.

Čo ma zaujalo

 

Zavolajte mi

+421 (903) 638 942

Máte otázky? Potrebujete advokáta? Neváhajte a kontaktujte ma!

Napíšte mi

Navštívte ma

Jakubovo nám. 13, 811 09 Bratislava

Som tu pre Vás
Pracovné dni:

Na základe telefonicky dohodnutého termínu.

Pon - Pia : 9:30 - 17:00

V iné dni alebo hodiny:

V súrnych prípadoch je možné dohodnúť stretnutie aj mimo vymedzeného času.

Advokátska kancelária JUDr. Jitka Hasíková s.r.o. poskytuje svoje služby v súlade so Zákonom o advokácii  č.586/2003 Z. z. a ďalšími predpismi, ktoré môžete nájsť na stránkach  Slovenskej advokátskej komory, právne služby sú poskytované za odplatu v súlade s vyhláškou MS SR 655/2004 Z. z.. Advokátska kancelária má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti na sumu 1.500.000 Eur.

Podmienky používania

Právne ustanovenia

Zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné obchodné podmienky

Mapa stránok
cards