Dopravné nehody

Dopravné nehody. Malý okamih. Len sekunda zaváhania. Stokrát si premietate tú chvíľu, ten okamih. Idete opäť na miesto činu. Opäť sa vraciate k momentu, ktorý Vám zobral spánok. Objektívne alebo subjektívne sa strácate v čase, ktorý niekomu spôsobil zranenie, škodu, smrť. V podstate ani neviete, ako sa to celé stalo. Keby sa to dalo vrátiť späť… Vyjsť o dve sekundy neskôr. Ísť pomalšie, obzrieť sa a počkať… Nič sa nedá vrátiť späť. Ako tomu celému pomôcť?

Skúsme to spolu. Za pomoci znalcov a svedkov to možno nebude až také zlé!

Dopravné nehody

Dopravné nehody

Pri objasňovaní dopravných nehôd zohráva významnú úlohu znalec a znalecké dokazovanie. Obhajoba môže na vlastné náklady zabezpečiť znalecký posudok a predložiť ho v konaní ako dôkaz. Pokiaľ sa závery znaleckého posudku zabezpečeného orgánmi činnými v trestnom konaní alebo súdom nezhodujú so závermi znaleckého posudku zabezpečeným obhajobou, je možné nariadiť vykonanie tzv. supervízneho znaleckého posudku.

Nie každá dopravná nehoda musí byť spôsobená zavinením vodiča motorového vozidla. Aj chodci a ostatní účastníci cestnej premávky majú stanovené pravidlá. Musia ich dodržiavať. Inak sa otázka viny presunie na toho, kto ich porušil.

Skúmanie podrobností, spolupráca s kompetentnými, vyhodnocovanie a voľba správneho riešenia to sú úlohy pre mňa. Odovzdajte mi ich. Je to moja práca.

Rozsudky mojich klientov

Zavolajte mi

+421 (903) 638 942

Máte otázky? Potrebujete advokáta? Neváhajte a kontaktujte ma!

Napíšte mi

Navštívte ma

Jakubovo nám. 13, 811 09 Bratislava

Som tu pre Vás
Pracovné dni:

Na základe telefonicky dohodnutého termínu.

Pon - Pia : 9:30 - 17:00

V iné dni alebo hodiny:

V súrnych prípadoch je možné dohodnúť stretnutie aj mimo vymedzeného času.

Advokátska kancelária JUDr. Jitka Hasíková s.r.o. poskytuje svoje služby v súlade so Zákonom o advokácii  č.586/2003 Z. z. a ďalšími predpismi, ktoré môžete nájsť na stránkach  Slovenskej advokátskej komory, právne služby sú poskytované za odplatu v súlade s vyhláškou MS SR 655/2004 Z. z.. Advokátska kancelária má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti na sumu 1.500.000 Eur.

Podmienky používania

Právne ustanovenia

Zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné obchodné podmienky

Mapa stránok
cards