Dopravné nehodyMalý okamih. Len sekunda zaváhania. Stokrát si premietate tú chvíľu, ten okamih. Idete opäť na miesto činu. Opäť sa vraciate k momentu, ktorý Vám zobral spánok. Objektívne alebo subjektívne sa strácate v čase, ktorý niekomu spôsobil zranenie, škodu, smrť. V podstate ani neviete, ako sa to celé stalo. Keby sa to dalo vrátiť späť… Vyjsť o dve sekundy neskôr. Isť pomalšie, obzrieť sa a počkať… Nič sa nedá vrátiť späť. Ako tomu celému pomôcť?

Skúsme to spolu. Za pomoci znalcov a svedkov to možno nebude až také zlé!

Objasňovanie dopravných nehôd

Pri objasňovaní dopravných nehôd zohráva významnú úlohu znalec a znalecké dokazovanie. Obhajoba môže na vlastné náklady zabezpečiť znalecký posudok a predložiť ho v konaní ako dôkaz. Pokiaľ sa závery znaleckého posudku zabezpečeného orgánmi činnými v trestnom konaní alebo súdom nezhodujú so závermi znaleckého posudku zabezpečeným obhajobou, je možné nariadiť vykonanie tzv. supervízneho znaleckého posudku.

Nie každá dopravná nehoda musí byť spôsobená zavinením vodiča motorového vozidla. Aj chodci a ostatní účastníci cestnej premávky majú stanovené pravidlá. Musia ich dodržiavať. Inak sa otázka viny presunie na toho, kto ich porušil.

Skúmanie podrobností, spolupráca s kompetentnými, vyhodnocovanie a voľba správneho riešenia to sú úlohy pre mňa. Odovzdajte mi ich. Je to moja práca.

Uznesenie Krajského súdu v Bratislave, ktorým bol zrušený odsudzujúci rozsudok Okresného súdu Bratislava V.

„Krajský súd v Bratislave, na základe odvolania podaného prostredníctvom obhajkyne obžalovaného, uznesením spisová značka 3To/100/2014, zrušil rozsudok Okresného súdu Bratislava V, číslo konania 4T 72/2012.

Odvolací súd vyslovil právny názor, podľa ktorého je potrebné v ďalšom konaní vyriešiť otázku zavinenia obžalovaného na spôsobení dopravnej nehody. Podľa názoru odvolacieho súdu je potrebné sa zaoberať niekoľkými vybranými problémami. Jedným z nich je vyriešenie otázky, či pri porušení predpisov o cestnej premávke zo strany poškodenej je dôvodné predpokladať, že obžalovaný bol povinný očakávať prechádzanie poškodenej cez cestu mimo priechodu pre chodcov, poza jeho vozidlo.

Uvedené konanie nie je doposiaľ právoplatne skončené. „

Napíšte nám