Majetková trestná činnosť

Krádeže, lúpeže, podvody, sprenevery. Koľko zúfalstva sa ukrýva v týchto skutkoch?

Ešte v nedávnej minulosti predstavovala bežná krádež v spojitosti so zločinom predpoklad uloženia vysokého trestu. Asperačná zásada naháňala strach všetkým, ktorých sa dotkla v podobe súbehu zločinu a prečinu. Vďaka nálezu Ústavného súdu SR je dnes tento strašiak aspoň čiastočne zažehnaný. Napriek tomu, aj pri týchto zdanlivo bežných trestných činoch, je hrozba postihu a straty slobody veľmi reálna.

Poznám inštitúty, ktoré Vás ponechajú na slobode.

Majetková trestná činnosť

Viete ...

 • kedy je možné podmienečne zastaviť trestné stíhanie?
 • kedy môžete uzavrieť zmier s poškodeným a čo to v podstate znamená?
 • čo predstavuje dohoda o vine a treste?
 • počuli ste o takzvaných odklonoch?
 • prijali by ste radšej trest odňatia slobody alebo výkon verejnoprospešných prác?
 • máte prostriedky na zaplatenie peňažného trestu?

Zaujalo Vás to? Chcete vedieť viac? Stačí prísť a porozprávať sa o tom.

Podvod

Jednou z najčastejších skutkových podstát majetkových deliktov je podvod.

Podvod má svoju pevnú konštrukciu. Na prvý pohľad jasný podvod sa ale pre advokáta stáva zdrojom skúmania. Ak chcem vyriešiť, či skutočne došlo k spáchaniu podvodu, musím si odpovedať na niekoľko zásadných otázok:

 • Kto bol uvedený do omylu.
 • Kto vykonal určitú majetkovú dispozíciu, napr. vyplatenie kúpnej ceny, požičanie peňazí, darovanie a pod.
 • Došlo k majetkovej dispozícií pred uvedením do omylu alebo po oklamaní.
 • Bola táto majetková dispozícia vykonaná ako následok oklamania alebo by k nej došlo bez ohľadu na klamlivé tvrdenia určitej osoby.
 • Koho majetok sa zmenšil.
 • Išlo o cudzí majetok.
 • Kto získal majetkový prospech z tejto transakcie.

V odpovediach na položené otázky sa skrýva riešenie: trestný čin podvodu alebo civilno právny vzťah, ktorý nie je trestným činom.

Oslobodzujúci rozsudok môjho klienta

 

Zavolajte mi

+421 (903) 638 942

Máte otázky? Potrebujete advokáta? Neváhajte a kontaktujte ma!

Napíšte mi

Navštívte ma

Jakubovo nám. 13, 811 09 Bratislava

Som tu pre Vás
Pracovné dni:

Na základe telefonicky dohodnutého termínu.

Pon - Pia : 9:30 - 17:00

V iné dni alebo hodiny:

V súrnych prípadoch je možné dohodnúť stretnutie aj mimo vymedzeného času.

Advokátska kancelária JUDr. Jitka Hasíková s.r.o. poskytuje svoje služby v súlade so Zákonom o advokácii  č.586/2003 Z. z. a ďalšími predpismi, ktoré môžete nájsť na stránkach  Slovenskej advokátskej komory, právne služby sú poskytované za odplatu v súlade s vyhláškou MS SR 655/2004 Z. z.. Advokátska kancelária má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti na sumu 1.500.000 Eur.

Podmienky používania

Právne ustanovenia

Zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné obchodné podmienky

Mapa stránok
cards