Majetková trestná činnosť

Krádeže, lúpeže, podvody, sprenevery. Koľko zúfalstva sa ukrýva v týchto skutkoch?

Ešte v nedávnej minulosti predstavovala bežná krádež v spojitosti so zločinom predpoklad uloženia vysokého trestu. Asperačná zásada naháňala strach všetkým, ktorých sa dotkla v podobe súbehu zločinu a prečinu. Vďaka nálezu Ústavného súdu SR je dnes tento strašiak aspoň čiastočne zažehnaný. Napriek tomu, aj pri týchto zdanlivo bežných trestných činoch, je hrozba postihu a straty slobody veľmi reálna.

Poznám inštitúty, ktoré Vás ponechajú na slobode.

Majetková trestná činnosť

Viete ...

 • kedy je možné podmienečne zastaviť trestné stíhanie?
 • kedy môžete uzavrieť zmier s poškodeným a čo to v podstate znamená?
 • čo predstavuje dohoda o vine a treste?
 • počuli ste o takzvaných odklonoch?
 • prijali by ste radšej trest odňatia slobody alebo výkon verejnoprospešných prác?
 • máte prostriedky na zaplatenie peňažného trestu?

Zaujalo Vás to? Chcete vedieť viac? Stačí prísť a porozprávať sa o tom.

Podvod

Jednou z najčastejších skutkových podstát majetkových deliktov je podvod.

Podvod má svoju pevnú konštrukciu. Na prvý pohľad jasný podvod sa ale pre advokáta stáva zdrojom skúmania. Ak chcem vyriešiť, či skutočne došlo k spáchaniu podvodu, musím si odpovedať na niekoľko zásadných otázok:

 • Kto bol uvedený do omylu.
 • Kto vykonal určitú majetkovú dispozíciu, napr. vyplatenie kúpnej ceny, požičanie peňazí, darovanie a pod.
 • Došlo k majetkovej dispozícií pred uvedením do omylu alebo po oklamaní.
 • Bola táto majetková dispozícia vykonaná ako následok oklamania alebo by k nej došlo bez ohľadu na klamlivé tvrdenia určitej osoby.
 • Koho majetok sa zmenšil.
 • Išlo o cudzí majetok.
 • Kto získal majetkový prospech z tejto transakcie.

V odpovediach na položené otázky sa skrýva riešenie: trestný čin podvodu alebo civilno právny vzťah, ktorý nie je trestným činom.

Oslobodzujúci rozsudok môjho klienta

 

Zavolajte mi

+421 (903) 638 942

Máte otázky? Potrebujete advokáta? Neváhajte a kontaktujte ma!

Napíšte mi

Navštívte ma

Jakubovo nám. 13, 811 09 Bratislava

Som tu pre Vás
Pracovné dni:

Na základe telefonicky dohodnutého termínu.

Pon - Pia : 9:30 - 17:00

V iné dni alebo hodiny:

V súrnych prípadoch je možné dohodnúť stretnutie aj mimo vymedzeného času.

Advokátska kancelária JUDr. Jitka Hasíková s.r.o. poskytuje svoje služby v súlade so Zákonom o advokácii  č.586/2003 Z. z. v platnom znení a ďalšími predpismi, ktoré môžete nájsť na stránkach  Slovenskej advokátskej komory (www.sak.sk). Právne služby sú poskytované za odplatu v súlade s vyhláškou MS SR 655/2004 Z. z. v platnom znení. Výška a forma odmeny sú zmluvne dohodnuté vopred s klientom.

Podmienky používania

Právne ustanovenia

Zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné obchodné podmienky

Mapa stránok