Polícia

Polícia. Výsluch. To sa ma nedotýka … ja som slušný človek.

Nie je to celkom tak. Každý z nás môže dostať predvolanie na výsluch, hoci ako svedok. Aj keď predpokladáme, že krivé obvinenia neexistujú a klame sa len v televízii, cesta medzi svedkom a obvineným môže byť niekedy veľmi krátka.

Tak ako sa chovať na polícií

Nezabudnite, že polícia svojim počtom má vždy nad Vami prevahu. Môžu si vzájomne dosvedčiť udalosti, ktoré sa rozhodnú prezentovať. Preto nikdy neútočte na príslušníkov polície. Neútočte verbálne a už vôbec nie fyzicky.

Vy máte dve významné práva. Prvé Vaše právo je nevypovedať. Druhé zvoliť si obhajcu a žiadať, aby bol prítomný pri každom úkone. Právo nevypovedať máte ako podozrivá osoba, zadržaná osoba, obvinený, ale aj ako svedok. Pokiaľ chcete mať advokáta, určite nič o kritickej situácií „nevysvetľujte“ polícií bez jeho prítomnosti. Za mlčanie a využitie práva nevypovedať Vás nik nemôže trestať. O tom, čo je vhodné povedať a či v počiatočnom štádiu je potrebné vôbec niečo vysvetľovať sa poraďte so svojim obhajcom.

V každom prípade prítomnosťou obhajcu nič nepokazíte, lebo prvým predpokladom úspechu v cieli je dobrý štart.

Ste vypočúvaný?

Pravidlo pri vypočúvaní svedka alebo obvineného je rovnaké. Po zákonnom poučení Vám bude poskytnutý priestor na samostatné opísanie prejednávanej veci. V tejto časti výsluchu môžete sám, bez zásahu vyšetrovateľa povedať čo o veci viete, čo ste videli alebo počuli.

Po ukončení Vášho rozprávania Vám bude vyšetrovateľ (a ak je prítomný advokát tak aj on) klásť otázky. Vždy si dobre uvedomte, čo sa Vás pýta. Pokiaľ existuje možnosť, že by sa Vaše postavenie svedka mohlo zmeniť na obvineného, buďte obzvlášť opatrný. Pokiaľ nevyužijete svoje právo nevypovedať, odpovedajte len na položenú otázku. Nerozprávajte o veciach, o ktorých len predpokladáte, že by mohli zaujať a už vôbec nie o tom, čo si myslíte, že sa stalo.
Formulujte svoje odpovede jasne, stručne a jednoducho. Je dobré si uvedomiť, že vyšetrovateľ je špeciálne vyškolený odborník, ktorý si plní svoje pracovné úlohy. Jeho zadanie je jasné. Zistiť, či sa skutok stal, či tento skutok je trestným činom a kto ho spáchal.

Vyšetrovateľ môže byť pri výsluchu milý a priateľský, ale nie je to Váš kamarát. Preto všetko čo mu poviete bude spracované v intenciách zadanej úlohu. Zistiť čo sa stalo, zistiť, či je skutok trestný čin a kto ho spáchal. Nič neostane v rovine debaty pri kávičke. S týmto poznaním formulujte svoje odpovede a pripravte sa na výsluch, ktorý vedie profesionál.

Zavolajte mi

+421 (903) 638 942

Máte otázky? Potrebujete advokáta? Neváhajte a kontaktujte ma!

Napíšte mi

Navštívte ma

Jakubovo nám. 13, 811 09 Bratislava

Som tu pre Vás
Pracovné dni:

Na základe telefonicky dohodnutého termínu.

Pon - Pia : 9:30 - 17:00

V iné dni alebo hodiny:

V súrnych prípadoch je možné dohodnúť stretnutie aj mimo vymedzeného času.

Advokátska kancelária JUDr. Jitka Hasíková s.r.o. poskytuje svoje služby v súlade so Zákonom o advokácii  č.586/2003 Z. z. a ďalšími predpismi, ktoré môžete nájsť na stránkach  Slovenskej advokátskej komory, právne služby sú poskytované za odplatu v súlade s vyhláškou MS SR 655/2004 Z. z.. Advokátska kancelária má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti na sumu 1.500.000 Eur.

Podmienky používania

Právne ustanovenia

Zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné obchodné podmienky

Mapa stránok
cards