Často kladené otázky (FAQ)

Koľko stoja právne služby vo Vašej kancelárii?

Cena právnych služieb vychádza v zásade z Vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Stanovenie jej výšky je vysoko individuálnou záležitosťou. Vždy sa však snažím postaviť cenovú hladinu tak, aby mnou poskytované služby boli dostupné tomu, kto ich skutočne potrebuje . Zároveň však stanovená  cena odráža  moju špecializáciu na trestné právo, z toho vyplývajúcu dlhoročnú  skúsenosť a profesionalitu.

Platí sa u Vás za každú hodinu konzultácie?

Áno. Platí sa za každú začatú hodinu konzultácie. Z praxe však môžem povedať, že vstupná konzultácia zvyčajne netrvá viac ako jednu hodinu.

Pokiaľ je vstupná konzultácia spojená s výkonom ďalšieho zastupovania, môže byť jej cena zahrnutá do odmeny za úplné vybavenie veci.

Čo mám urobiť, keď ma predvedú na políciu?

Nezabudnite, že máte dve veľmi dôležité práva. Prvým Vašim právom je nevypovedať. Druhým právom je zvoliť si obhajcu a to aj keď ste zaistený. Základom je nerozprávať bez prítomnosti svojho obhajcu. Ďalším krokom je skontaktovať sa s advokátom a požiadať o jeho prítomnosť pri každom úkone.

Tak ako sa chovať na polícií

Potrebujem advokáta?

Nepotrebujete, pokiaľ dokážete:

 • Odhadnúť vývoj situácie tak, aby ste neboli vmanipulovaný do pozície obvineného alebo dokonca obžalovaného
 • Odhadnúť k čomu smerujú otázky vyšetrovateľa
 • Odhadnúť, na ktoré otázky je lepšie neodpovedať
 • Odhadnúť a rozhodnúť sa, či vypovedať a ak áno, v akom rozsahu
 • Vycítiť odchýlky medzi Vašou výpoveďou a tým, čo zaprotokoloval vyšetrovateľ
 • Rozpoznať, že ide o neprocesný postup vyšetrovateľa
 • Rozpoznať, že ide o nezákonne získaný dôkaz proti Vám
 • Účinne sa brániť proti neprocesným postupom a nezákonným dôkazom
 • Oželieť, že neviete kedy a kto bude vypovedať, pretože povinnosť oznámiť miesto, čas a meno vypočúvaného svedka má vyšetrovateľ len vo vzťahu k advokátovi obvineného
 • Oželieť, že svedka bude vypočúvať len vyšetrovateľ a len spôsobom, ktorý si zvolí on sám
 • Oželieť, že neviete určiť, ktoré dôkazy svedčia vo Váš prospech a ktoré vo Váš neprospech
 • Oželieť, že nenavrhnete dôkazy, ktoré by Vám mohli pomôcť

Ak toto všetko ovládate a zvládnete to v praxi, tak ma naozaj nepotrebujete!

Musia mi policajti dovoliť telefonovať advokátovi?

Áno, podľa § 19 ods.6 zákona o policajnom zbore sa osobe zaistenej musí umožniť na jej požiadanie vyrozumieť o zaistení niektorú z blízkych osôb a požiadať advokáta o poskytnutie právnej pomoci.

Môžem s advokátom hovoriť na polícií osamote?

Áno samozrejme. Toto Vaše právo vyplýva z ustanovení Trestného poriadku. Ak je obvinený zadržaný, vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, môže s obhajcom hovoriť bez prítomnosti tretej osoby.

Môžem sa spoľahnúť, že problém s ktorým sa na Vás obrátim ostane medzi nami?

Právo mlčanlivosti je najvyššou výsadou a zároveň povinnosťou každého advokáta. Advokát musí zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie.

Pozbaviť advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže iba klient.

Slovenská advokátska komora: Môžem svojmu advokátovi dôverovať

Musím sa zúčastniť súdneho pojednávanie, ak mám obhajcu?

Hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia sa zúčastniť nemusíte, pokiaľ predložíte konajúcemu súdu žiadosť, aby sa  konalo  vo Vašej neprítomnosti.

Je možné obrátiť sa na Vás a Vašu advokátsku kanceláriu mimo pracovnej doby?

Áno, vo výnimočných prípadoch je možné vykonať právny úkon aj počas dní pracovného pokoja alebo vo sviatok. Pôjde najmä o  veci, ktoré neznesú odklad a sú zvyčajne spojené so zadržaním, väzbou, výkonom domovej prehliadky a podobne. V uvedených prípadoch sa za požadovaný úkon platí vopred, platobnou kartou prostredníctvom služby CardPay.
Postup úhrady nájdete v časti Právne služby ONLINE v sekcii Mimoriadne situácie. Platba je realizovaná cez platobnú bránu na zabezpečených stránkach Tatra banky. Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club.

Mimoriadne situácie

Aký rozdiel je medzi advokátom a právnikom?

Právnikomje každý absolvent právnickej fakulty vysokej školy. Na získanie oprávnenia vykonávať advokátsku prax musí právnik po ukončení Právnickej fakulty absolvovať koncipientsku prax v advokátskej kancelárii a úspešne zložiť advokátske skúšky. Až zložením sľubu získava oprávnenie vykonávať súkromnú advokátsku prax.

Na rozdiel od právnika v trestnom konaní môže obžalovaného zastupovať výlučne len advokát. Advokát, ktorý zastupuje obvineného v trestnom konaní sa nazýva obhajca.

Slovenská advokátska komora: O advokácii

Zavolajte mi

+421 (903) 638 942

Často kladené otázky (FAQ)

Máte otázky? Potrebujete advokáta? Neváhajte a kontaktujte ma!

Napíšte mi

Navštívte ma

Jakubovo nám. 13, 811 09 Bratislava

Som tu pre Vás
Pracovné dni:

Na základe telefonicky dohodnutého termínu.

Pon - Pia : 9:30 - 17:00

V iné dni alebo hodiny:

V súrnych prípadoch je možné dohodnúť stretnutie aj mimo vymedzeného času.

Advokátska kancelária JUDr. Jitka Hasíková s.r.o. poskytuje svoje služby v súlade so Zákonom o advokácii  č.586/2003 Z. z. a ďalšími predpismi, ktoré môžete nájsť na stránkach  Slovenskej advokátskej komory, právne služby sú poskytované za odplatu v súlade s vyhláškou MS SR 655/2004 Z. z.. Advokátska kancelária má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti na sumu 1.500.000 Eur.

Podmienky používania

Právne ustanovenia

Zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné obchodné podmienky

Mapa stránok
cards