Právnické osoby

Pomerne nový inštitút trestnej zodpovednosti právnických osôb začína nachádzať svoje uplatnenie aj v praktickom živote trestného práva. V súčasnosti sa stretávame s  rozsudkami, v ktorých odsúdenou osobou je fyzická osoba a zároveň právnická osoba.

Príkladom odsudzujúceho rozsudku je uznanie viny a uloženie trestu za  spáchanie zločinu neodvedenia dane a poistného podľa § 277 Trestného  zákona alebo  prečinu nezaplatenia dane a poistného podľa § 278 Trestného  zákona, za ktoré bol trestnoprávne postihnutý konateľ spoločnosti spolu so spoločnosťou s ručením obmedzeným.

 

sro 1

Aké tresty hrozia právnickej osobe?

  • Trest zrušenia právnickej osoby
  • Trest prepadnutia majetku
  • Trest prepadnutia veci
  • Peňažný trest
  • Trest zákazu činnosti
  • Trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie
  • Trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie
  • Trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní
  • Trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku

Uvedené  druhy  trestov preukazujú, že vyvodenie trestnej zodpovednosti voči právnickej osobe môže výrazným spôsobom zasiahnuť do jej činnosti alebo dokonca môže pre ňu predstavovať likvidáciu.

Ako zachrániť právnickú osobu?

 

Zavolajte mi

+421 (903) 638 942

Máte otázky? Potrebujete advokáta? Neváhajte a kontaktujte ma!

Napíšte mi

Navštívte ma

Jakubovo nám. 13, 811 09 Bratislava

Som tu pre Vás
Pracovné dni:

Na základe telefonicky dohodnutého termínu.

Pon - Pia : 9:30 - 17:00

V iné dni alebo hodiny:

V súrnych prípadoch je možné dohodnúť stretnutie aj mimo vymedzeného času.

Advokátska kancelária JUDr. Jitka Hasíková s.r.o. poskytuje svoje služby v súlade so Zákonom o advokácii  č.586/2003 Z. z. a ďalšími predpismi, ktoré môžete nájsť na stránkach  Slovenskej advokátskej komory, právne služby sú poskytované za odplatu v súlade s vyhláškou MS SR 655/2004 Z. z.. Advokátska kancelária má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti na sumu 1.500.000 Eur.

Podmienky používania

Právne ustanovenia

Zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné obchodné podmienky

Mapa stránok
cards