Eurofondy – zisky bohatým, väzenie chudobným

Som obhajkyňa, ktorá v trestnom konaní o rozkrádaní eurofondov zastupuje jedného z obžalovaných. Tak, ako v iných súdnych konaniach, aj v tomto sa pravdou stane to, čomu uverí súd!

O čo ide?

Na prvý pohľad jednoduchý prípad. Žiadateľ požiada o eurofondy na projekty zamerané na rozvoj osobnosti v pracovnom procese. Všetci chceme, aby Slovensko prosperovalo a jeho pracovníci získavali zručnosti a vzdelanie porovnateľné s vyspelou Európou. Tak prečo nie? Problém je v tom, že peniaze sa vyčerpajú, ale vzdelávanie zamestnancov sa uskutoční prevažne len na papieri.

Konkrétny prípad, konkrétni obžalovaní. Kto sú títo ľudia ? Konateľ spoločnosti, ktorý na radu dobrého známeho žiadal o pridelenie eurofondov. Lektori, ktorí mali prednášať o asertivite konania, efektivite riadenia a iných témach rozvíjajúcich osobnosť človeka v pracovnom procese, ale aj tí, ktorí vyhotovovali učebnice pre lektorov…

Tiež Vás napadá, či obžalovanými sú aj ľudia, ktorí schvaľovali projekty, tí ktorí mali v náplni svojej práce ich kontrolu a tí, ktorí v konečnom dôsledku rozhodovali o vyplatení eurofondov? Nie, títo ľudia na lavici obžalovaných nesedia. Zo spisu sa nedozviete ich mená ani funkcie. Sú v akomsi utajenom režime, ktorý sa tvári nezaujímavo a nepodstatne.

Na otázku obhajoby, kto konkrétne schvaľoval projekty, kto bol poverený vykonávaním ich kontroly a kto dal súhlas na vyplatenie niekoľko stotisíc eur, bola opakovane daná odpoveď: “… to neviem, už si nepamätám“. Nepamätám si stačí vyšetrovateľovi aj dozorujúcemu prokurátorovi. Obhajca nie je vyšetrovateľ, aby získaval informácie a suploval vyšetrovateľa. Získava informácie, dôkazy a svedectvá, ktoré môžu viesť k zbaveniu viny jeho klienta. Jeho úlohou nie je dopĺňať alebo nahrádzať vyšetrovateľa. Otázkou však zostáva: “Ako je možné, že vyšetrovateľ a dozorujúci prokurátor sa týmito skutočnosťami vôbec nezaoberali?“ V hre je niekoľko stotisíc eur, vyplatené za činnosti, ktoré sa údajne nikdy neuskutočnili. Tak prečo nechceme vedieť, kto skutočne tieto státisíce získal? U koho nakoniec skončili? Boli vyplatené tým obyčajným lektorom, ktorí žijú z priemerného platu alebo dokonca dôchodku a svojim podpisom si chceli prilepšiť o niekoľko desiatok eur? Naozaj podsunieme verejnosti spravodlivosť, ktorá zasiahne úbohých, vystresovaných ľudí žijúcich v panelákoch, prichádzajúcich na súdny proces v ojazdených pätnásťročných autách ? Prečo nás netrápi, ako to v skutočnosti bolo? Uspokojíme sa s tým, že nejakých páchateľov máme, tak to uzavrieme a všetci budeme spokojní?

Ja to takto necítim! Keď pred sebou vidím jednu zo spoluobžalovaných, ako sa celý proces trasie ako ratlík a v rukách žmolí premočenú vreckovku, dávam si otázku: “Je táto žena, ktorá zarábala možno šesťsto eur mesačne obeťou alebo skutočným vinníkom? Je spravodlivé súdiť týchto ľudí? Toto nám stačí?“ Neviem sa zbaviť týchto otázok a neviem sa ich zbaviť aj preto, že z výpovede jednej obžalovanej vyplynulo, ako po predložení projektu jej zamestnanec ministerstva sám poradil, aby si cenu za hodinu lektorskej činnosti znásobila. Uviedla, že tá suma sa jej zdala veľmi vysoká. Boli to však také pekné peniaze, že nemala dôvod s týmto návrhom nesúhlasiť. Na jeho „odporúčanie“ zvýšila sumu a všetci boli v tej chvíli spokojní. Prečo chcel zamestnanec ministerstva, aby bola suma niekoľkonásobne vyššia? Ani táto skutočnosť nezasiahla prokurátora! Nechal obžalovanú bez ďalšej otázky a nemal vôbec potrebu zisťovať, ktorý konkrétny pracovník a prečo jej to navrhol. Čo sa dialo s peniazmi? Prečo sa nevykonávali kontroly? Prečo a kým sa vyplácali zálohy vo veľmi vysokých sumách na ďalšie časti projektu, hoci ešte predchádzajúce časti neboli ukončené?

Proces beží. Niektorí obžalovaní sa ku skutku priznali dúfajúc, že sa vyhnú väzeniu a vyviaznu z tejto veci len s podmienkou. U iných sa pomaly skladá mozaika viny a trestu, pričom mnohí veria, že práve im sa skladá mozaika neviny a oslobodenia. Tak, ako to už v každom súdnom procese býva, pravdou sa stane to, čomu uverí súd. Otázky, ktoré trápia mňa pravdepodobne nikto nikdy nebude riešiť.

Jeden veľký prípad rozkrádania eurofondov bude mať svojich vinníkov a potrestaných. Spoločnosť si prečíta o spravodlivom potrestaní páchateľov a život pôjde ďalej. Ďalšie eurofondy budú čakať na žiadateľov, ktorým pracovník ministerstva navrhne inú, oveľa vyššiu cenovú hladinu. Iný kompetentný pracovník zabudne skontrolovať plnenie projektu a jeho kolega vydá príkaz na vyplatenie sumy. Kolobeh sa nezastaví. Opäť sa nájdu ľudia, ktorí celý svoj život pracujú len preto, aby dokázali zaplatiť šeky a pri príležitosti privyrobiť si niekoľko sto eur za podpísanie prezenčnej listiny privítajú šťastie, ktoré im prišlo do cesty. Do momentu, pokiaľ nedostanú prvé predvolanie na políciu a nepochopia o čom to celé bolo. Keď si prečítajú obžalobu a uvidia, že mali rozkradnúť sedemstotisíc eur prestanú spávať. Tety od kuchynského sporáka sa budú triasť pred súdom a bankové kontá nezistených ľudí, ktorých mená a funkcie niekto zázračne zabudol a iný zázračne nechce zistiť, sa budú plniť, plniť a plniť.

Predpokladám, že po ukončení súdneho procesu sa verejnosť dozvie, že páchatelia trestného činu poškodzovania záujmov európskeho spoločenstva v jednočinnom súbehu s trestným činom subvenčného podvodu boli potrestaní. Obžalovaným súd vymeria spravodlivý trest a štát ich odprace do výkonu trestu. Všetci tí, ktorí si prečítajú titulky v novinách si povedia, že spravodlivosti sa dostalo zadosť. Otázkou je, či v base budú sedieť skutočne tí, ktorí rozkradli eurofondy.

Johana

Zdieľaj to

Zdieľaj