Nález Ústavného súdu SR, zo dňa 16.03.2021

Nález Ústavného súdu SR, zo dňa 16.03.2021

Nález Ústavného súdu reflektuje na neprimeranú dĺžku konania pri rozhodovaní o väzbe, kde opakovane a ustálene konštatuje, že táto doba sa musí počítať na dni a nie na týždne alebo dokonca mesiace. V opačnom prípade Ústavný súd vyslovuje, že postupom...
Nález Ústavného súdu SR, zo dňa 16.03.2021

Rozsudok KS Bratislava, zo dňa 05.12.2017

Základnou ideou obhajoby, ktorá nakoniec viedla k oslobodeniu môjho klienta spod obžaloby sa stalo preukázanie nezákonnosti získaného dôkazu. Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 3To/50/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1414010165 Dátum vydania...
Nález Ústavného súdu SR, zo dňa 16.03.2021

Záverečná reč obhajcu vo veci drogy

VÁŽENÝ SÚD! Obžalovaný je trestne stíhaný za obzvlášť závažný zločin Nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c), písm. d), ods.2 písm. a) Trestného zákona, na tom...
Nález Ústavného súdu SR, zo dňa 16.03.2021

Rozsudok KS Trnava 5To/49/2012

V danom prípade sa obhajoba zamerala na preukázanie toho, že zaistená látka, vzhľadom na svoj nízky obsah THC, nie je spôsobilá ovplyvniť psychiku obžalovaného, v dôsledku čoho nemôže byť kvalifikovaná ako omamná látka (droga). Výňatok z uznesenia Krajského...