Rozsudok Okresný súd Senica, zo dňa 12. 10. 2021

Nález Ústavného súdu SR, zo dňa 16.03.2021

Nález Ústavného súdu reflektuje na neprimeranú dĺžku konania pri rozhodovaní o väzbe, kde opakovane a ustálene konštatuje, že táto doba sa musí počítať na dni a nie na týždne alebo dokonca mesiace. V opačnom prípade Ústavný súd vyslovuje, že postupom...
Rozsudok Okresný súd Senica, zo dňa 12. 10. 2021

Rozsudok KS Bratislava, zo dňa 05.12.2017

Základnou ideou obhajoby, ktorá nakoniec viedla k oslobodeniu môjho klienta spod obžaloby sa stalo preukázanie nezákonnosti získaného dôkazu. Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 3To/50/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1414010165 Dátum vydania...
Rozsudok Okresný súd Senica, zo dňa 12. 10. 2021

Záverečná reč obhajcu vo veci drogy

Záverečná reč obhajcu vo veci drogy. Vážený súd! Obžalovaný je trestne stíhaný za obzvlášť závažný zločin Nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c), písm. d), ods.2...
Rozsudok Okresný súd Senica, zo dňa 12. 10. 2021

Rozsudok KS Trnava 5To/49/2012

Rozsudok KS Trnava 5To/49/2012 V danom prípade sa obhajoba zamerala na preukázanie toho, že zaistená látka, vzhľadom na svoj nízky obsah THC, nie je spôsobilá ovplyvniť psychiku obžalovaného, v dôsledku čoho nemôže byť kvalifikovaná ako omamná látka (droga)....