Záverečná reč obhajcu vo veci dopravnej nehody

Uznesenie KS Bratislava 4To/45/2017

Oslobodenie klienta bolo založené na uplatnení zásady „ v prípade pochybností v prospech obvineného“. Vzhľadom k tomu, že  prokurátor neuniesol  dôkazné bremeno v tom smere, že obžalovaný v čase a v mieste dopravnej nehody viedol motorové...