Uznesenie OP Bratislava V, zo dňa 09.01.2024

Rozsudok OS Bratislava III, zo dňa 05.04.2022

Zlatou niťou tohto príbehu bola z pohľadu obžalovaného šetrnosť, z pohľadu poškodenej to bolo ekonomické týranie a z pohľadu súdu beztrestnosť. Lakomstvo je síce nepríjemné, ale rozhodne nie je týraním. Navyše, ak poškodená v snahe zabezpečiť sa...