Uznesenie KS Nitra, zo dňa 14.02.2024

Uznesenie KS Nitra, zo dňa 14.02.2024

Krajský súd pri previerke rozhodnutia prvostupňového súdu sa zameral nielen na hodnotenie zákonnosti zabezpečenej zvukovej nahrávky, ktorá zachytila interakciu medzi poškodenou a obžalovaným, ale aj na nevraživosť poškodenej. Tento aspekt zohral pri rozhodovaní súdov...
Uznesenie KS Nitra, zo dňa 14.02.2024

Rozsudok OS Levice, zo dňa 26.07.2023

V tomto konaní mi k oslobodeniu môjho klienta najviac pomohla  samotná obeť. Súd: Okresný súd Levice Spisová značka: 4T/138/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4318011325 Dátum vydania rozhodnutia:26. 07. 2023 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr....
Uznesenie KS Nitra, zo dňa 14.02.2024

Rozsudok OS Bratislava III, zo dňa 05.04.2022

Zlatou niťou tohto príbehu bola z pohľadu obžalovaného šetrnosť, z pohľadu poškodenej to bolo ekonomické týranie a z pohľadu súdu beztrestnosť. Lakomstvo je síce nepríjemné, ale rozhodne nie je týraním. Navyše, ak poškodená v snahe zabezpečiť sa...