Rozsudok OS Trebišov 7T/158/2014

Rozsudok OS Trebišov 7T/158/2014

„Rozsudkom Okresného súdu v Trebišove v spojitosti s rozsudkom Krajského  súdu v Košiciach bol môj klient  oslobodený vo všetkých bodoch  obžaloby vrátane týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona. Vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že...
Rozsudok OS Trebišov 7T/158/2014

Rozsudok OS Bratislava I, 4T/4/2010

„Okresný súd Bratislava I oslobodil môjho klienta spod obžaloby okresného prokurátora pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona, nakoľko vykonaným dokazovaním nebolo preukázané, že sa skutok stal. Základ obhajoby bol postavený na...
Rozsudok OS Trebišov 7T/158/2014

Uznesenie OP Bratislava IV, Pv588/09

Uznesenie o zastavení trestného stíhania môjho klienta ešte v prípravnom konaní. „Uznesením Okresného prokurátora Bratislava IV, číslo konania Pv 588/09, bolo zastavené trestné stíhanie vedené voči môjmu klientovi pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby...
Rozsudok OS Trebišov 7T/158/2014

Rozsudok KS Trnava 5To/49/2012

V danom prípade sa obhajoba zamerala na preukázanie toho, že zaistená látka, vzhľadom na svoj nízky obsah THC, nie je spôsobilá ovplyvniť psychiku obžalovaného, v dôsledku čoho nemôže byť kvalifikovaná ako omamná látka (droga). Výňatok z uznesenia Krajského...