Uznesenie KS Bratislava 4To/45/2017

Rozsudok OS Trenčín 1T/46/2014

„Okresný súd v Trenčíne oslobodil môjho klienta spod obžaloby pre zločin týrania blízkej osoby  a zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona, nakoľko vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že skutok nie je trestným činom. Kauza bola typickou ukážkou príbehu, v ktorom...
Uznesenie KS Bratislava 4To/45/2017

Rozsudok OS Trebišov 7T/158/2014

„Rozsudkom Okresného súdu v Trebišove v spojitosti s rozsudkom Krajského  súdu v Košiciach bol môj klient  oslobodený vo všetkých bodoch  obžaloby vrátane týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona. Vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že...
Uznesenie KS Bratislava 4To/45/2017

Rozsudok OS Bratislava I, 4T/4/2010

„Okresný súd Bratislava I oslobodil môjho klienta spod obžaloby okresného prokurátora pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona, nakoľko vykonaným dokazovaním nebolo preukázané, že sa skutok stal. Základ obhajoby bol postavený na...
Uznesenie KS Bratislava 4To/45/2017

Uznesenie OP Bratislava IV, Pv588/09

Uznesenie o zastavení trestného stíhania môjho klienta ešte v prípravnom konaní. „Uznesením Okresného prokurátora Bratislava IV, číslo konania Pv 588/09, bolo zastavené trestné stíhanie vedené voči môjmu klientovi pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby...