Hádajúci sa muž a žena upútajú pozornosť suseda, ktorý zavolá políciu. Zronená žena upúta pozornosť policajtky, ktorá v nej vidí obeť a zanedbaný vzhľad muža upúta pozornosť vyšetrovateľa, ktorý ho označí za tyrana. Keď súd vypočuje upokojenú ženu, slušne oblečeného muža a vystrašeného suseda, nemôže urobiť nič iné ako vyniesť oslobodzujúci rozsudok, pretože hádka s partnerom, ani v týchto neprehľadných časoch, jednoducho nie je trestná. V tomto prípade sa obhajobe podarilo presvedčiť súd, že konflikt nie je trestný čin.

Súd: Okresný súd Bratislava II
Spisová značka: 4T/12/2019
Identifikačné číslo súdneho spisu: 1219010121
Dátum vydania rozhodnutia: 23.06.2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Michaela Buceková, PhD.
ECLI:SK:OSBA2:2020:1219010121.6

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Bratislava II samosudkyňou JUDr. Michaelou Bucekovou, PhD. v trestnej veci obžalovaného T.V., nar. XX.XX.XXXX v Z., pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a) Trestného zákona na hlavnom pojednávaní dňa 23. júna 2020 v Bratislave, takto

r o z h o d o l :

Podľa § 285 písm. b) Trestného poriadku sa obžalovaný T.V., nar. XX.XX.XXXX v Z., trvalé bytom XX/XX S. o s l o b o d z u j e spod obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúra Bratislava II, sp. zn. 4Pv 709/17/1102 zo dňa 05.02.2019 pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, na tom skutkovom základe, že v presne nezistenom čase a dňa, pravdepodobne od roku 2014 v Q. v chatke v oblasti S.D. fyzicky a psychicky týral svoju družku – poškodenú E.O., s ktorou žil v spoločnej domácnosti a to takým spôsobom, že jej bránil v spánku tým, že ju nútil počúvať ho, bránil v jej rôznych činnostiach ako varenie, zakazoval jej fajčiť, bral jej cigarety s tým, že jej povedal, že teraz fajčiť nebude, približne tri až štyrikrát do týždňa ju fyzicky napadol, pričom počas týchto útokov ju udieral päsťami do oblasti tváre alebo ju kopal po celom tele veľkou silou, pričom počas jedného takéhoto útoku obvinený poškodenej zlomil ruku, obvinený T.V. v čase okolo 11.00 hod. dňa 30.11. 2017 v Q. v chatke v oblasti S.D. bol vyzdvihnúť televízor spolu s poškodenou, ktorý obvinený chcel hneď spojazdniť, pričom ako ho chcel upevniť na stojan, obvinený skonštatoval, že opäť nemôže nájsť krížový šrobovák, na to mu poškodená povedala, že nevie kde sú šrobováky, ale vie, kde je jeden, ktorý jej dal, tak išla na poschodie do izby, aby doniesla obvinenému, následne mu ten šrobovák podala, pričom obvinený stále sedel v obývačke a povedala mu, aby sa išiel najesť, nech to nerobí hladný, na čo poškodená išla do kuchyne a zamrmlala si pod nos, že „čo ja mám s tvojím krížovým šrobovákom“, na to sa zdvihol obvinený a povedal poškodenej, že nenávidí, keď si mrmle popod nos a hneď prchko reagoval, vbehol do kuchyne, poškodená si myslela, že sa chce najesť, tak sa postavila, aby obvinenému podala tanier, na čo ju obvinený sotil dvakrát o stenu takým spôsobom, že do nej udrel oboma dlaňami do oblasti hrudníka, pričom poškodená narazila do steny a vyrazil jej dych, počas toho jej obvinený vulgárne nadával slovami „piča jebnutá“, do kedy si budeš brblať popod nos“, keď poškodená nabrala dych, tak skríkla na obvineného, že čo robí, na čo obvinený reagoval tak, že povedal „v mojom dome na mňa nikto nebude kričať“, chytil poškodenú asi pravou rukou za ofinu a udieral jej hlavu o stenu a popri tom ju kopal do ľavého stehna, ako ju sotil, tak ju zároveň poškrabal na dekolte, poškodená sa zaprela o jeho brucho pravou nohou, on sa nahol cez poškodenú, poškodená ho poškrabala na tvári a obvinený keď zbadal svoju krv, tak sa veľmi rozčúlil a začal na ňu kričať, že čo urobila a začal ju biť päsťami po celom tele takou silou, že poškodená padla na zem, následne poškodenú udrel v oblasti ľavého ucha, následkom čoho poškodenej začalo hučať v uchu a chvíľu ani nepočula, zahmlelo sa jej pred očami, na čo jej obvinený povedal, aby nesimulovala a dal si do úst cigaretu a zapálil si, na čo mu povedala, že „poďme si zapáliť obidvaja von, ukľudníme sa“, pričom mu toto povedala z toho dôvodu, aby sa dostala von, lebo si myslela, že je to jej koniec, na čo obvinený vyšiel z domu ako prvý a poškodená začala utekať smerom von z pozemku, lebo chcela utiecť preč, pričom sa obvinený rozbehol za ňou, nakoľko však bol čerstvo napadnutý sneh, tak sa poškodená pošmykla a padla medzi auto a plot na ľavý bok, na čo ju obvinený dobehol a začal ju búchať päsťami po celom tele, na čo ho poškodená prosila, aby ju už nechal, čím takto poškodenej E.O., nar. XX.XX.XXXX, trv. bytom XX/XY S. spôsoboval dlhšie trvajúce fyzické a psychické utrpenie najmä bitím, ponižovaním, pohŕdavým zaobchádzaním, vyvolávaním strachu alebo stresu, ktorým ohrozoval jej fyzické a psychické zdravie ako aj jej bezpečnosť pretože skutok nie je trestným činom.

Podľa §172 ods. 2 Trestného poriadku súd vyhotovil zjednodušený písomný rozsudok, ktorý neobsahuje odôvodnenie, keďže sa obžalovaný po vyhlásení rozsudku vzdal odvolania a prokurátor taký prejav urobil v lehote troch pracovných dní.

Poučenie: Proti tomuto rozsudku je prípustné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia na podpísanom súde. Odvolanie má odkladný účinok.

Zdieľaj to

Zdieľaj