Rozsudok OS Žiar nad Hronom 2T/154/08

„Rozsudkom Okresného súdu v Žiari nad Hronom, spisová značka 2T 154/08, bol môj klient oslobodený spod obžaloby okresného prokurátora pre nezaplatenie dane podľa § 178 Trestného zákona. Základom obhajoby sa stala argumentácia poukazujúca na nesprávne uplatnený inštitútu výpočtu dane podľa pomôcok a nesplnenie podmienok pre stanovenie daňovej povinnosti. Rozsudok sa stal právoplatným.“

Zdieľaj to

Zdieľaj