Slovensko – krajina týraných mužov

Každá piata žena na Slovensku by mala byť týraná. Zriadili sme nonstop linku  pre týrané ženy. Už  za prvé dni ju mali využiť stovky žien. Týranie sa na Slovensku šíri ako infekčná choroba. Čo sa deje?   Je to naozaj tak? Majú  slovenskí muži  genetickú predispozíciu k týraniu  alebo je problém v niečom inom? Odpoveď na otázku by sme mohli hľadať vo výhodách,  ktoré zákon týraným ženám poskytuje, ale aj v samotnom  systéme zisťovania syndrómu týranej ženy.

Z praxe viem, že problém týrania sa často začne riešiť pri zistenej nevere partnera, pri návrhu na rozvod, ktorý podal manžel úspešný podnikateľ, pri pocite ohrozenia majetkových výhod nepracujúcej manželky. Prečo?

Uznanie týrania predstavuje pre ženu vyriešenie viacerých problémov. Neverný manžel je potrestaný tým, že mu súd predbežným opatrením môže zakázať styk s deťmi. Rovnako môže súd rozhodnúť o obmedzení alebo úplnom vylúčení neposlušného manžela z užívania bytu alebo domu, ktorý patri do bezpodielového spoluvlastníctva. Vylúčenie z užívania domu alebo bytu znamená zákaz vstupu .

Zákaz vstupu do vlastného domu. No povedzte, nie je to dobrý spôsob ako vytrestať neverníka? To ale vôbec nie je všetko. Trestné oznámenie, výsluchy, psychologické vyšetrenia, nekonečné množstvo otázok, náklady spojené s obhajobou, zabezpečovaním dôkazov a čarovná veta: “hrozí Vám trest odňatia slobody od troch do desať rokov“. No tak páni, skúste neposlúchať ! Skúste sa neovládať ! Nevadí, že Vás manželka ustavične provokuje, ponižuje, vyčíta nízky zárobok, obviňuje len tak zo zvyku. Vy nesmiete udrieť. Pretože v tej chvíli manželka vyhľadá zrkadlo, fotoaparát, ošetrujúceho lekára a už sa veziete! …. že ste dostali facku prvý? Boli ste u lekára? Podali ste trestné oznámenie? Nie? Chyba, Vaša žena má náskok. Dokonca ste je nadávali, povedali ste jej, že je rovnako hlúpa ako jej matka? Úplne zle! Trestné oznámenie sa začína pripravovať. Pomaly, premyslene. Po návšteve lekára príde na rad psychológ a krízové centrum. Dôkazy sa začínajú len tak kopiť.

Čo s tým? Ako zastaviť tento hon na čarodejov? Nie je to vôbec jednoduché. Dokazovanie týrania blízkej a zverenej osoby je založené na svedeckých výpovediach príbuzných, známych, susedov, detí, ale hlavne znalcov a na znaleckom dokazovaní. Práve znalci by si mali uvedomiť, akú vážnu úlohu zohrávajú pri vyrieknutí záveru o existencii syndrómu týranej ženy. Napriek tomu, že ich výrok ovplyvňuje osud muža obmedzeniami v majetkovej, sociálnej a pracovnej sfére, stretávam sa pri vypracovávaní znaleckých posudkov s veľmi povrchným prístupom. Mnohé okolnosti, ktoré majú zásadný vplyv na zodpovedanie uvedenej otázky, ostávajú bez povšimnutia. Rodinná anamnéza, predchádzajúci vývoj vzťahu, eskalácia konfliktu, existencia jednotlivých zložiek syndrómu týranej ženy, to sú často skutočnosti, ktoré sa len letmo dotknú záujmu znalca. Stretla som sa s prípadmi, kedy sa tieto okolnosti, v rámci znaleckého dokazovania, vôbec nezobrali do úvahy.

Áno, skutočne týraná žena si určite zaslúži ochranu a pomoc. Chovanie tyrana je tak deštruktívne, že bez pomoci dobrých psychológov takáto žena ťažko zvláda úlohu žiť dôstojne, sebavedomo, so schopnosťou presadiť sa. Tyran diskvalifikuje ženu z priestoru úspechu, vnútorného pokoja a radosti z bežných dní. Týraná žena pozná v zásade dva základné pocity, to je strach a sebaobviňovanie. To nemôže zostať bez potrestania. Musí však ísť o skutočné týranie, nie o týranie domnelé alebo dokonca simulované, ktorého cieľom je potrestanie alebo znevýhodnenie muža.

Je to vážny problém, ktorý vyžaduje vážne a zodpovedné riešenie. Zvýšenú pozornosť nielen voči prejavom ženy ale aj muža. Viete, keď si žena skúsi hru na týranú obeť, stojí ju to čas. Predpokladaného tyrana to stojí čas, peniaze, obmedzenia pri styku s deťmi, zákaz vstupu do svojho vlastného domu, stratu spoločenského postavenia, po vznesení obvinenia možno aj zamestnania. V niektorých prípadoch „ z opatrnosti sudcu“ označený tyran stratí slobodu a vyskúša si väzbu.

Keď sa to žene podarí dotiahnuť dokonca, vyprace muža zo svojho života bez centu a zabezpečí mu niekoľkoročný pobyt za mrežami. Ak nie, tak nič. Všetkým súcitným príbuzným a známym vysvetlí aké sú súdy nespravodlivé a život ide ďalej. Žiadna zodpovednosť, žiadna ujma, žiadne opovrhnutie. Nič. Za pokus to stojí, nie ?

Johana

Zdieľaj to

Zdieľaj