O mne

Trestný čin …? Som advokát, ktorý dôkazmi rozbíja obžalobu. V tejto hre poznám pravidlá a viem ich využiť v náš prospech. Protihráčom je prokurátor, spoluhráčom ste Vy. Vaša sloboda je víťazstvo a víťazstvo je môj cieľ.

Som pripravená poskytnúť Vám čas, využiť svoje vedomosti a skúsenosti získané dvadsaťpäťročnou praxou. Budem Vás pozorne a so záujmom počúvať. Ak sa rozhodnem riešiť Váš problém, urobím to s absolútnym nasadením.

Potrebujem advokáta?

Nepotrebujete, pokiaľ dokážete:

 • Odhadnúť vývoj situácie tak, aby ste neboli vmanipulovaný do pozície obvineného alebo dokonca obžalovaného
 • Odhadnúť k čomu smerujú otázky vyšetrovateľa
 • Odhadnúť, na ktoré otázky je lepšie neodpovedať
 • Odhadnúť a rozhodnúť sa, či vypovedať a ak áno, v akom rozsahu
 • Vycítiť odchýlky medzi Vašou výpoveďou a tým, čo zaprotokoloval vyšetrovateľ
 • Rozpoznať, že ide o neprocesný postup vyšetrovateľa
 • Rozpoznať, že ide o nezákonne získaný dôkaz proti Vám
 • Účinne sa brániť proti neprocesným postupom a nezákonným dôkazom
 • Oželieť, že neviete kedy a kto bude vypovedať, pretože povinnosť oznámiť miesto, čas a meno vypočúvaného svedka má vyšetrovateľ len vo vzťahu k advokátovi obvineného
 • Oželieť, že svedka bude vypočúvať len vyšetrovateľ a len spôsobom, ktorý si zvolí on sám
 • Oželieť, že neviete určiť, ktoré dôkazy svedčia vo Váš prospech a ktoré vo Váš neprospech
 • Oželieť, že nenavrhnete dôkazy, ktoré by Vám mohli pomôcť

Ak toto všetko ovládate a zvládnete to v praxi, tak ma naozaj nepotrebujete!

Ako sa pripraviť na stretnutie?

V úvodnom rozhovore sa dotkneme len všeobecných vecí . Potrebujeme zistiť, či si vzájomne dôverujeme. Chémia musí zapracovať pre vybudovanie vzťahu, pretože budeme rozoberať citlivé a intímne skutočnosti.

Predtým, ako sa mi zveríte, vyjasnime si moje nároky na odmenu a spôsob platby. Pokiaľ ich viete akceptovať môžeme prejsť k podstate problému. Hneď na prvé stretnutie si zoberte so sebou všetky dokumenty, ktoré máte k dispozícií. Vyberiem si potrebné, ostatné Vám vrátim. Pripravte sa na rozhovor, ktorý bude trvať minimálne jednu hodinu. Usporiadajte si myšlienky, sled udalosti a svoje požiadavky.

Zadefinujte mi, čo odo mňa očakávate, aký je Váš vzťah k výsledku konania, akým spôsobom môžete so mnou spolupracovať. Na záver si vymeníme kontakty a dohodneme ďalší postup.

Podpísaním splnomocnenia a zmluvy o poskytovaní právnej pomoci získavate na svoju stranu profesionála, ktorý sa postará o to, aby problém, ktorý práve riešite, tak veľmi neťažil.

Napíšte nám