O mne

Som advokát, ktorý dôkazmi rozbíja obžalobu. V tejto hre poznám pravidlá a viem ich využiť v náš prospech. Protihráčom je prokurátor, spoluhráčom ste Vy. Vaša sloboda je víťazstvo a víťazstvo je môj cieľ.

Som pripravená poskytnúť Vám čas, využiť svoje vedomosti a skúsenosti získané dvadsaťpäťročnou praxou. Budem Vás pozorne a so záujmom počúvať. Ak sa rozhodnem riešiť Váš problém, urobím to s absolútnym nasadením.

Potrebujem advokáta?

Nepotrebujete, pokiaľ dokážete:

 • Odhadnúť vývoj situácie tak, aby ste neboli vmanipulovaný do pozície obvineného alebo dokonca obžalovaného
 • Odhadnúť k čomu smerujú otázky vyšetrovateľa
 • Odhadnúť, na ktoré otázky je lepšie neodpovedať
 • Odhadnúť a rozhodnúť sa, či vypovedať a ak áno, v akom rozsahu
 • Vycítiť odchýlky medzi Vašou výpoveďou a tým, čo zaprotokoloval vyšetrovateľ
 • Rozpoznať, že ide o neprocesný postup vyšetrovateľa
 • Rozpoznať, že ide o nezákonne získaný dôkaz proti Vám
 • Účinne sa brániť proti neprocesným postupom a nezákonným dôkazom
 • Oželieť, že neviete kedy a kto bude vypovedať, pretože povinnosť oznámiť miesto, čas a meno vypočúvaného svedka má vyšetrovateľ len vo vzťahu k advokátovi obvineného
 • Oželieť, že svedka bude vypočúvať len vyšetrovateľ a len spôsobom, ktorý si zvolí on sám
 • Oželieť, že neviete určiť, ktoré dôkazy svedčia vo Váš prospech a ktoré vo Váš neprospech
 • Oželieť, že nenavrhnete dôkazy, ktoré by Vám mohli pomôcť

Ak toto všetko ovládate a zvládnete to v praxi, tak ma naozaj nepotrebujete!

Ako sa pripraviť na stretnutie?

 

 

V úvodnom rozhovore sa dotkneme len všeobecných vecí . Potrebujeme zistiť, či si vzájomne dôverujeme. Chémia musí zapracovať pre vybudovanie vzťahu, pretože budeme rozoberať citlivé a intímne skutočnosti.

Predtým, ako sa mi zveríte, vyjasnime si moje nároky na odmenu a spôsob platby. Pokiaľ ich viete akceptovať môžeme prejsť k podstate problému. Hneď na prvé stretnutie si zoberte so sebou všetky dokumenty, ktoré máte k dispozícií. Vyberiem si potrebné, ostatné Vám vrátim. Pripravte sa na rozhovor, ktorý bude trvať minimálne jednu hodinu. Usporiadajte si myšlienky, sled udalosti a svoje požiadavky.

Zadefinujte mi, čo odo mňa očakávate, aký je Váš vzťah k výsledku konania, akým spôsobom môžete so mnou spolupracovať. Na záver si vymeníme kontakty a dohodneme ďalší postup.

Podpísaním splnomocnenia a zmluvy o poskytovaní právnej pomoci získavate na svoju stranu profesionála, ktorý sa postará o to, aby problém, ktorý práve riešite, tak veľmi neťažil.

S kým spolupracujem

Dobrý obhajca predkladá súdu len dôkazy, ktoré svedčia v prospech obvineného. Skôr ako to urobí musí zistiť, čo v sebe daný dôkaz skrýva a či jeho predloženie súdu prinesie obvinenému osoh.

Nezastupiteľnú úlohu v tomto smere plnia znalci z rôznych oblastí odborného života. Prostredníctvom ich odborných znalostí získavam podklady pre súdne konanie, prípravu na výsluchy navrhovaných svedkov a samozrejme znalecké posudky.

Znalec

Existujú oblasti života, ktoré pozná a vie vysvetliť len odborník.

Poznatky z psychológie mi pomáhajú získať správny obraz o nastolenej situácií. Bez konzultácií s psychológom by som nedokázala napríklad poznať aký je obraz týranej ženy a čo ju z tohto obrazu diskvalifikuje. Až na základe takto získaných informácií viem na čo sa mám pýtať a kde sa môže skrývať problém.

Moja pravidelná spolupráca s psychológmi vytvára dobrý základ pre vedenie výsluchu svedkov, komunikáciu so znalcami, ale aj s klientom.

Psychológ

Duša človeka je tajomstvo, k odhaleniu ktorého sa môžeme len priblížiť.

Široké spektrum lekárov mi pomáha pri objasňovaní rôznych typov zranení, úrazov, chorôb z povolania. Konzultujem s nimi lekárske správy, uvádzané príčiny zranenia, možné následky, dĺžku vykazovanej práceneschopnosti.

Pri výraznej odchýlke záverov získaných z porady s lekárom stanovujem ďalší smer dôkazov a žiadam orgány činné v trestnom konaní o ustanovenie znalca na zodpovedanie rozporných otázok.

Lekár

Poznanie odhaľuje tajomstvá a približuje pravdu.

Využitie detektívnych služieb sa uplatňuje najmä v oblasti trestného práva, pri hľadaní a zabezpečovaní dôkazov podporujúcich obhajobu obvineného alebo dôkazov smerujúcich k zbaveniu viny obvineného.

Detektívna kancelária

Obhajca môže sám predkladať súdu dôkazy, preto spolupracujem s profesionálmi.

Služby audítorskej kancelárie a daňového a účtovného poradcu využívam pri obhajobe najmä ekonomických  trestných činov.

Úlohy zadávané poradcom sa orientujú do oblasti účtovníctva, daní a odvodov, posudzovania správnosti rozhodnutí daňových orgánov z pohľadu ekonomiky a účtovania.

Audítor a daňový poradca

Využitie hraníc práva na dosiahnutie maximálneho zisku.

Vzácny obraz alebo falzifikát? Je to skutočne osemnáste storočie? Pochádza z Viedne? Nie?
Takže omyl?
 
Prinesie mi to výsledok alebo odhalí inú rovinu riešenia problému!?
Kunsthistorik

Nechajme prehovoriť čas.

Čo ma zaujalo

 

Zavolajte mi

+421 (903) 638 942

Máte otázky? Potrebujete advokáta? Neváhajte a kontaktujte ma!

Navštívte ma

Jakubovo nám. 13, 811 09 Bratislava

Som tu pre Vás
Pracovné dni:

Na základe telefonicky dohodnutého termínu.

Pon - Pia : 9:30 - 17:00

V iné dni alebo hodiny:

V súrnych prípadoch je možné dohodnúť stretnutie aj mimo vymedzeného času.

Advokátska kancelária JUDr. Jitka Hasíková s.r.o. poskytuje svoje služby v súlade so Zákonom o advokácii  č.586/2003 Z. z. v platnom znení a ďalšími predpismi, ktoré môžete nájsť na stránkach  Slovenskej advokátskej komory (www.sak.sk). Právne služby sú poskytované za odplatu v súlade s vyhláškou MS SR 655/2004 Z. z. v platnom znení. Výška a forma odmeny sú zmluvne dohodnuté vopred s klientom.

Podmienky používania

Právne ustanovenia

Zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné obchodné podmienky

Mapa stránok