NásilieSte hráč, ktorý rozdal údery. Tvrdé a nekompromisné. Vaše videnie veci je spravodlivé, svet to vníma inak. Päsťou do tváre a tvárou k svetu. Kto vyhrá tento súboj ?

Mojou úlohou ani snahou nie je súdiť Vás. Posudzujem zákonnosť a dodržiavanie zákonov. Máte právo na spravodlivý proces a ja mám právo ustrážiť spravodlivosť pre Vás.

Viete …

kde je hranica medzi útokom a obranou? Išlo o nutnú obranu alebo cielený útok? Poznať tento problém si vyžaduje čas. Ja som pripravená Vám ho poskytnúť. Budem Vás počúvať pozorne a sústredene. Ak Vy presvedčíte mňa, prečo by som ja nemala presvedčiť súd ?!

Rozprávajte mi o udalosti presne a chronologicky. Spomeňte si na všetky dôkazy, ktoré by Vám mohli pomôcť. Odpovedajte na moje otázky a ja si zabezpečím všetko ostatné.

Vedeli ste, že podľa § 25 Trestného zákona
čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený týmto zákonom, nie je trestným činom

Ja viem oveľa viac!

Týranie blízkej a zverenej osoby

Každá piata žena na Slovensku by mala byť týraná. Zriadili sme nonstop linku pre týrané ženy. Už za prvé dni ju mali využiť stovky žien. Týranie sa na Slovensku šíri ako infekčná choroba. Čo sa deje? Je to naozaj tak? Majú slovenskí muži genetickú predispozíciu k týraniu alebo je problém v niečom inom?

Z praxe viem, že problém týrania sa často začne riešiť pri zistenej nevere partnera, pri návrhu na rozvod, ktorý podal manžel, pri pocite ohrozenia majetkových výhod nepracujúcej manželky. Prečo?

  Nech ide do basy, grázel jeden!       Slovensko – krajina týraných mužov

Oslobodzujúce rozsudky mojich mandantov

„Okresný súd v Trenčíne oslobodil môjho klienta spod obžaloby pre zločin týrania blízkej osoby  a zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona, nakoľko vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že skutok nie je trestným činom. Kauza bola typickou ukážkou príbehu, v ktorom si  žena naštudovala a pozrela všetko o týraní. Pod vplyvom médií a za výdatnej podpory priateliek sa úplne stotožnila s predstavou, že je týraná. S týmto pocitom a presvedčením sa pustila do boja proti svojmu nevernému manželovi. Chcela mu vrátiť bolesť a utrpenie, ktoré si sama prežila pri  rozpade manželstva a pri prežívanom  strachu z osamelosti. Jej veľká „bojovnosť“ a odhodlanosť pri uplatňovaní si práv poškodenej boli presvedčivým dôkazom toho, že nestratila schopnosť sa brániť, čo je jedným z podstatných prejavov týrania.“

Oslobodzujúci rozsudok sp.zn. 1T/46/2014, v spojitosti s rozhodnutím Krajského súdu v Trenčíne  sa v roku 2017 stal právoplatným.


„Rozsudkom Okresného súdu v Trebišove v spojitosti s rozsudkom Krajského  súdu v Košiciach bol môj klient  oslobodený vo všetkých bodoch  obžaloby vrátane týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona. Vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že skutok nie je trestným činom. Trestné konanie sa viedlo proti obžalovanému, na ktorého súd uvalil väzbu. Po vykonanom dokazovaní bolo jasné, že rozhodné skutočnosti si poškodená vymyslela, lebo sa chcela zbaviť otca svojho dieťaťa. Významnú  úlohu pri dokazovaní zohrala vzájomná komunikácia partnerov, ktorá preukázala pohŕdanie poškodenej obžalovaným a  jej direktívny postoj k riešeniu rôznych situácií. Nadštandardný záujem a snaha vychovávať dieťa aj po rozpade vzťahu stála obžalovaného takmer rok slobody.“

Rozsudok Okresného súd v Trebišove sp.zn. 7T/158/2014 v spojitosti s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach sp.zn. 7To 28/2016 nadobudol právoplatnosť.


„Okresný súd Bratislava I oslobodil môjho klienta spod obžaloby okresného prokurátora pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona, nakoľko vykonaným dokazovaním nebolo preukázané, že sa skutok stal. Základ obhajoby bol postavený na precíznom výbere dôkazov, sofistikovanom výsluchu svedkov a pedantnom vyhodnotení všetkých dôkazov. V danom procese zohrali významnú úlohu znalci a znalecké dokazovanie. Obhajoba venovala zvýšenú pozornosť príprave výsluchu znalca. Za tým účelom som absolvovala špeciálnu poradu a konzultáciu s nezávislým psychológom.“

Oslobodzujúci rozsudok sp.zn. 4T/4/2010 sa stal právoplatným.

Uznesenie o zastavení trestného stíhania môjho klienta ešte v prípravnom konaní

„Uznesením Okresného prokurátora Bratislava IV, číslo konania Pv 588/09, bolo zastavené trestné stíhanie vedené voči môjmu klientovi pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona, nakoľko vykonaným dokazovaním nebolo preukázané, že skutok je trestným činom.
Obrana obhajoby smerovala k preukázaniu skutočného motívu podania trestného oznámenia. Odhalením majetkových a existenčných záujmov oznamovateľky v spojitosti s výpoveďami nezainteresovaných svedkov sa podarilo preukázať účelové riešenie veci, cestou orgánov činných v trestnom konaní.“

Napíšte nám