Uznesenie OP Bratislava IV, Pv588/09

Uznesenie OP Bratislava IV, Pv588/09

Uznesenie o zastavení trestného stíhania môjho klienta ešte v prípravnom konaní. „Uznesením Okresného prokurátora Bratislava IV, číslo konania Pv 588/09, bolo zastavené trestné stíhanie vedené voči môjmu klientovi pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby...