Rozsudok OS Trebišov, zo dňa 20.04.2016

Rozsudok OS Trebišov, zo dňa 20.04.2016

„Rozsudkom Okresného súdu v Trebišove v spojitosti s rozsudkom Krajského  súdu v Košiciach bol môj klient  oslobodený vo všetkých bodoch  obžaloby vrátane týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona. Vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že...
Rozsudok OS Trebišov, zo dňa 20.04.2016

Rozsudok KS Trnava 5To/49/2012

Rozsudok KS Trnava 5To/49/2012 V danom prípade sa obhajoba zamerala na preukázanie toho, že zaistená látka, vzhľadom na svoj nízky obsah THC, nie je spôsobilá ovplyvniť psychiku obžalovaného, v dôsledku čoho nemôže byť kvalifikovaná ako omamná látka (droga)....