Dokazovanie v trestnom konaní, Znalecké dokazovanie

Dokazovanie v trestnom konaní, Znalecké dokazovanie

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2022 autor: JUDr. Jitka Johana Hasíková Dokazovanie v trestnom konaní, Znalecké dokazovanie. Dokazovanie v trestnom konaní predstavuje veľmi špecifickú škálu procesov, ktoré sa realizujú tak v prípravnom konaní ako aj...
Počítačový údaj – zdroj dokazovania

Počítačový údaj – zdroj dokazovania

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2013 autor: JUDr. Jitka Hasíková Počítačový údaj – zdroj dokazovania, Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2013 V súčasnosti počítač a jeho vybavenie predstavuje pre každého podnikateľa, ale aj aktívneho advokáta už nenahraditeľný...
Asperačná zásada a spravodlivé rozhodnutie

Asperačná zásada a spravodlivé rozhodnutie

Justičná revue 6-7/2011 autor: JUDr. Jitka Hasíková Asperačná zásada a spravodlivé rozhodnutie. Autorka v článku poukazuje na praktické dopady asperačnej zásady. Podľa jej názoru je dĺžka trestu a jeho primeranosť vážnym fenoménom, ktorý ovplyvňuje spravodlivosť...