Dokazovanie v trestnom konaní, Znalecké dokazovanie

Dokazovanie v trestnom konaní, Znalecké dokazovanie

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2022 autor: JUDr. Jitka Johana Hasíková Dokazovanie v trestnom konaní, Znalecké dokazovanie. Dokazovanie v trestnom konaní predstavuje veľmi špecifickú škálu procesov, ktoré sa realizujú tak v prípravnom konaní ako aj...
Počítačový údaj – zdroj dokazovania

Počítačový údaj – zdroj dokazovania

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2013 autor: JUDr. Jitka Hasíková Počítačový údaj – zdroj dokazovania, Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2013 V súčasnosti počítač a jeho vybavenie predstavuje pre každého podnikateľa, ale aj aktívneho advokáta už nenahraditeľný...