Počítačový údaj – zdroj dokazovania

Počítačový údaj – zdroj dokazovania

bulletin slovenskej advokácie 1-2/2013 autor: JUDr. Jitka Hasíková V súčasnosti počítač a jeho vybavenie predstavuje pre každého podnikateľa, ale aj aktívneho advokáta už nenahraditeľný pracovný nástroj. Jeho odňatie alebo zásah do programového vybavenia a dát môže...
Asperačná zásada a spravodlivé rozhodnutie

Asperačná zásada a spravodlivé rozhodnutie

Justičná revue 6-7/2011 autor: JUDr. Jitka Hasíková Autorka v článku poukazuje na praktické dopady asperačnej zásady. Podľa jej názoru je dĺžka trestu a jeho primeranosť vážnym fenoménom, ktorý ovplyvňuje spravodlivosť rozhodnutia. Rovnako sa domnieva, že tieto...
Obhajca v kontradiktórnom procese

Obhajca v kontradiktórnom procese

Justičná revue 8-9/2010 autor: JUDr. Jitka Hasíková Autorka upozorňuje na legislatívne medzery, ktoré sťažujú obhajcom využiť a uplatniť ich oprávnenie zabezpečiť dôkaz a tým aktívne ovplyvňovať priebeh aj výsledok trestného konania. Poukazuje na zložitosť realizácie...