Páni poslanci a poslankyne, ak chcete, aby sa na Slovensku rodilo viac detí, vyriešte najskôr dostatočný počet škôlok, zabezpečte kvalitné vzdelávanie, dostupnosť zdravotnej starostlivosti a ostatné potrebné podmienky!

Debaty o sprísnení interrupčného zákona sú úplne zbytočné. Presviedčajú sa dve presvedčené skupiny, ktoré ani po vypočutí argumentov druhej strany svoj názor nezmenia. Podstata tohto problému však spočíva v jeho nezmyselnosti. Pokiaľ sa príjme zákon o sprísnení prístupu k interrupcií dosiahne sa buď to, že ženy budú vyhľadávať umelé prerušenie tehotenstva mimo hraníc Slovenska alebo sa zveria do rúk pokútnych odborníkov alebo budú musieť priviesť na svet dieťa, ktoré nechcú. Jedno horšie ako druhé.

Čo vlastne chceme týmto zákonom dosiahnuť? Zvýšenie pôrodnosti? Fajn, tak poďme my ženy debatovať o tom, ako majú muži zvýšiť počet a rýchlosť svojich spermií. Rozoberajme to, či majú piť pivo, nosiť obtiahnuté rifle, jazdiť na bicykli a prípadne im to prikážme alebo zakážme zákonom. Zdá sa vám to absurdné? Správne. Je to absurdné. Rovnako ako je absurdné, aby sa na základe rozhodnutia parlamentu musela stať žena matkou.

Pokiaľ sprísnime zákon o interrupciách, s ušľachtilým cieľom zabrániť nenarodeniu počatého dieťaťa, zakážeme následne aj antikoncepciu alebo techniky pohlavného styku, pri ktorých prichádza k zamedzeniu počatia? Pôjdeme ešte ďalej a zakážeme aj rozvody?

A čo bude nasledovať po narodení takéhoto dieťaťa? Kto sa bude oň starať, vychovávať ho, učiť sa s ním, vodiť ho na krúžky, povzbudzovať ho pri tanečnom vystúpení alebo futbalovom zápase? Kto bude toto dieťa milovať?

Byť matkou a rodičom je najkrajšia vec na svete. O tom vôbec nemusíme debatovať. Je to však záväzok na celý život, ktorý so sebou prináša potrebu zmeny životného štýlu. Narodenie dieťaťa si vždy vyžaduje podriadenie sa úlohe rodiča s prijatím zodpovednosti a osobnej angažovanosti. Dieťa nemôžeme odložiť do úschovy ako batožinu alebo nechcené zviera do útulku!!! Práve pre potrebu veľkej osobnej účasti na  úlohe rodiča by o jej prijatí alebo neprijatí mali rozhodovať práve tí ľudia, ktorých sa to týka, teda rodičia a nie poslanci, ktorí sa častokrát vracajú domov z parlamentu o pol desiatej večer a ani nevedia, kde im deti chodia do školy!

Pokiaľ štát pociťuje potrebu podporiť mladé rodiny s očakávaním väčšej populácie, má veľmi široký priestor pre zlepšenie ich sociálnych, ekonomických ale aj pracovnoprávnych podmienok. Ak štát chce, aby sa na Slovensku rodilo viacej detí, musí v prvom rade vytvoriť podmienky pre ich uživenie, zdravý a pokojný rast, zabezpečiť dostatok kvalitných škôlok a škôl, zdravotnú starostlivosť, ktorá v súčasnosti naráža na kritický nedostatok pediatrov a detských špecialistov. Mal by prijať zákonnú úpravu o začleňovaní znevýhodnených detí do špeciálne vytvorených kolektívov tak, aby sa rodičia postihnutého alebo znevýhodneného dieťaťa nestali celoživotnými opatrovateľmi žijúcimi na hranici biedy. Štát sa pri podpore nárastu populácie môže veľmi efektívne angažovať pri vytváraní podmienok pre ľahký prístup detí do záujmových krúžkov, na športoviská, do rôznych klubov špeciálne zameriavaných pre rozvoj nadaných a talentovaných detí. Tých oblastí, kde štát môže pomôcť tomu, aby sa dospelí ľudia chceli stať rodičmi je skutočne veľa. Ich okruh výrazne presahuje hranice obdobia vládnutia súčasnej koalície. Tak prečo strácať drahocenný čas s niečím, čo vôbec nerieši problém?

Pokiaľ na Slovensku budú vytvorené vhodné podmienky na prijatie dieťaťa, interrupčný zákon bude len oparom rána, ktorý sa o hodinu, dve vytratí. Debaty o jeho zmene predstavujú časovú investíciu do niečoho, čo nemôže priniesť dobré a efektívne riešenie.

Zdieľaj to

Zdieľaj