„Okresný súd Bratislava I oslobodil môjho klienta spod obžaloby okresného prokurátora pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona, nakoľko vykonaným dokazovaním nebolo preukázané, že sa skutok stal. Základ obhajoby bol postavený na precíznom výbere dôkazov, sofistikovanom výsluchu svedkov a pedantnom vyhodnotení všetkých dôkazov. V danom procese zohrali významnú úlohu znalci a znalecké dokazovanie. Obhajoba venovala zvýšenú pozornosť príprave výsluchu znalca. Za tým účelom som absolvovala špeciálnu poradu a konzultáciu s nezávislým psychológom.“

Oslobodzujúci rozsudok sp.zn. 4T/4/2010 sa stal právoplatným.

 

Zdieľaj to

Zdieľaj