Uznesenie o zastavení trestného stíhania môjho klienta ešte v prípravnom konaní.

„Uznesením Okresného prokurátora Bratislava IV, číslo konania Pv 588/09, bolo zastavené trestné stíhanie vedené voči môjmu klientovi pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona, nakoľko vykonaným dokazovaním nebolo preukázané, že skutok je trestným činom.
Obrana obhajoby smerovala k preukázaniu skutočného motívu podania trestného oznámenia. Odhalením majetkových a existenčných záujmov oznamovateľky v spojitosti s výpoveďami nezainteresovaných svedkov sa podarilo preukázať účelové riešenie veci, cestou orgánov činných v trestnom konaní.“

Zdieľaj to

Zdieľaj