V súdnom konaní musíme policajtov ako svedkov vypočúvať dovtedy, pokiaľ sa konečne vo svojich výpovediach nezjednotia. Niekedy sa to nepodarí ani na tretí pokus.
Nevadí, vo vyššom  záujme to zjednotí súd, hoci spravodlivosti pri tom spadne sánka.Krajský súd uznesením zrušil odsudzujúci rozsudok okresného súdu a vyslovil právny názor, ktorým bol  okresný súd viazaný. Podľa názoru odvolacieho súdu bolo povinnosťou okresného súdu odstrániť rozpory vo výpovediach svedkov. Rozpory, ktoré podľa zistenia odvolacieho súdu existovali  tak medzi výpoveďami policajtov navzájom ako aj medzi výpoveďami policajtov a výpoveďami ostatných troch  svedkov. Tí od počiatku až do konca  vypovedali zhodne. Ich výpovede však  boli v zásadnom rozpore s výpoveďami policajtov.Súd rešpektoval názor odvolacieho súdu. Po zrušení pôvodného rozsudku nariadil  hlavné pojednávanie a vypočul svedkov policajtov. Svedkovia zobrali svoju úlohu skutočne vážne a snažili sa   odstrániť  svoje vzájomné rozpory z predchádzajúcich výpovedi. Na opakované hlavné pojednávanie prišli pripravení. Predložili súdu novú, v poradí už  tretiu verziu o tom „ako sa to stalo“. Táto ich tretia verzia sa konečne v určitých bodoch zhodovala. Rozpory s predchádzajúcimi výpoveďami síce neodstránila, ale nakoniec sa predsa len podarilo počuť od obidvoch policajtov aspoň čiastočne  to isté. Na položené otázky, týkajúce sa ostatných okolností a podrobnosti sa zhodne nepamätali, ale tú základnú podstatnú vetu povedali skoro rovnako.  Súd vyhodnotil dôkazy tak ako to stanovuje zákon. Skonštatoval, že výpovede policajtov sú dôveryhodné a pravdivé nakoľko sú logické, zrozumiteľné a jednoznačné. Súd podľa odôvodnenia rozsudku nemal dôvod policajtom neveriť.  Výpovede ostatných troch svedkov, ktorí od samotného počiatku až do konca zhodne tvrdili to isté a zároveň  úplne niečo iné  ako policajti, zostali súdom nepovšimnuté. Keďže podľa názoru súdu  policajti sa zjednotili, bolo rozhodnuté  spravodlivo a zákonne.

Ako fór by to bolo celkom dobré. Lenže v danom prípade sa rozhodovalo o niekoľkoročnej slobode človeka. Rozhodovalo sa o otcovi šesťročného chlapca, ktorý ho potrebuje pri stavaní lega, hraní futbalu a písaní úloh. Rozhodovalo sa o  živiteľovi rodiny, o  chlapovi, ktorý každý deň plní svoje pracovné úlohy a po práci  pomáha svojej matke.

Rozhodovalo sa a posielalo za mreže pretože policajt je policajt,  dôveryhodný, pravdovravný, čestný a neomylný. Pokiaľ niečo povie, platí to! Nevadí, že to povie vždy inak. Hlavne, že v  závere to nakoniec dá.

… a ty spravodlivosť naša každodenná pokorne sa zohni  pred uniformou a zavri si ústa!

Zdieľaj to

Zdieľaj