Sedela oproti mne. Žena, asi tridsaťpäťročná. Sklopené oči a ruky zovierajúce papiere prezrádzali jej úzkosť. Vedela som, že ide o uznesenie o vznesení obvinenia a pravdepodobne predvolanie na výsluch.
Začala rozprávať. Pomaly, s malými pauzami vykrytými hlbokými povzdychmi. „Viete, som obvinená zo sprenevery.“ Zahľadela sa mi do tváre, aby zistila, či môže pokračovať. Usmiala som sa. Vedela som, že jednoducho nemá odvahu povedať priamo to, čo ju priviedlo do mojej kancelárie. Potrebovala povzbudiť a tak som sa jej prihovorila. „ Nebudem Vás súdiť, za to čo sa stalo. Chcem Vám pomôcť. Potrebujem vedieť, v čom je problém. Zistíme, aké existujú dôkazy, ktoré sa dajú použiť, čím sa vieme brániť, čo konkrétne Vám hrozí a podľa toho zvolíme obhajobu.“Po nadýchnutí pokračovala.“Ostala som s tromi deťmi sama. Najmladší syn mal tri a pol roka. Otec detí mi už celé roky neplatí výživné. Musela som nastúpiť do práce. Pri troch deťoch to však nie je vôbec jednoduché. Najskôr som chodila po rôznych výberových konaniach a konkurzoch. Neskôr som pochopila, že nedostanem inú prácu ako za 450 € čistého mesačne. Spočítala som si výdavky, ktoré musím zaplatiť. Zostávalo nám na stravu a ošatenie pár eur na deň. Napriek tomu som nastúpila. Dúfala som, že si časom nájdem niečo lepšie platené. Na začiatok budem mať aspoň na nájomné, plyn, elektrinu a stravu. Najstaršia dcéra sa začala starať o najmladšieho syna. Pracovala som aj dvanástky a všetko sa zrazu zmenilo len na prácu, spočítanie celkovej sumy šekov a starostlivosť o deti. Čas na hľadanie novej práce nebol a dlhy sa zväčšovali a zväčšovali. Nastal moment, keď som sa musela rozhodnúť. Zaplatím nájomné alebo zoberiem peniaze. Predstava, že sa s tromi deťmi vysťahujem z prenajatého bytu na ulicu bola strašná. Predstava, že sa stanem zlodejkou ešte horšia……“Tichý plač prerušil jej rozprávanie. V spomienkach sa dostala do okamihu, ktorý aj dnes zoviera jej hrdlo a vháňa do tváre stud. Tú chvíľu však ani teraz nevie nahradiť iným riešením. Bola tak veľmi sama. Jednoducho osamelá žena, akých sú u nás tisíce.

Žijeme v krajine, kde údajne 75 % ľudí dostáva čistý mesačný plat okolo 450 € mesačne. V krajine, kde sa premiér hrdo chváli tým, že bojuje za zvýšenie minimálnej mzdy, ktorá v konečnom dôsledku nestačí ani na pokrytie životných nákladov. Celý deň v práci a zárobok nestačí na základné poplatky. Čo s tým? Ako to vyriešiť hrdo a bezúhonne? Upratovanie po nociach? Ďalšia práca? Kedy a ako ju získať pri troch deťoch? Trestné oznámenie na otca detí, ktorý si neplní vyživovaciu povinnosť ? Fajn. Súd ho uzná vinným. Uloží mu podmienečný trest, v rámci ktorého ho zaviaže nahradiť matke dlžné výživné. Túto podmienku nesplní, pretože nemá prácu alebo pracuje radšej na čierno. Je to výhodnejšie pre zamestnávateľa kvôli vysokým odvodom a pre otecka to prináša výhodu nepostihnuteľnosti v exekúcií. Po dvoch rokoch sa opätovne postaví pred súd, ktorý mu tentokrát „prinajlepšom“ uloží nepodmienečný trest. Nastúpi do výkonu trestu a z basy  matka aj tak nič nedostane. Skutočne výborné riešenie. Čo iné? Náhradné výživné. Jeho výška je taká závratná, že osamelej matke umožní kúpiť deťom akurát drahší jogurt alebo sem tam nejaké ovocie. Exekúcia na majetok otca detí ? Nič nemá. Tak na koho sa obrátiť! Keby nemala tri malé deti odišla by do cudziny, ale takto? Deti musia chodiť do školy a pracovať ešte nemôžu.

Drobná ekonomická kriminalita na Slovensku je v mnohých prípadoch podmienená  finančnými podmienkami, v ktorých sa títo ľudia ocitli.  Nutnosť zaplatiť ceny za tovary a služby na úrovni Rakúska zo zárobku, ktorého výška zodpovedá úrovni najchudobnejších európskych krajín je frustrujúca. Často privádza ľudí do neriešiteľných situácií. Už dávno neplatí, že dĺžka pracovnej doby predstavuje osem a pol hodiny denne. Tí, ktorí majú prácu, musia v mnohých prípadoch  pracovať desať aj jedenásť hodín. Napriek tomu zárobok nestačí. Ako to riešiť? Odchodom do cudziny?! Porušením zákona?

Potom však je len otázkou času, náhody alebo dômyselnosti zvolených postupov, z čoho a kedy sa bude potrebné zodpovedať.

Takúto kriminalitu, podľa môjho názoru, nevyriešime sprísneným zákonom. Zavádzaním nových skutkových podstát do Trestného zákona, posilňovaním policajných zložiek ani sprísňovaním podmienok vo výkone trestu. Slovenskí ľudia nie sú vo svojej podstate zlodeji ani  kriminálnici. Majú však pud sebazáchovy ako všetci ostatní ľudia na svete. Pokiaľ im krajina, v ktorej žijú, nedokáže vytvoriť podmienky pre prežitie bez porušenia zákona nemá právo ich súdiť. Sľuby o tom, že to po voľbách bude zase raz lepšie, že chudobní dostanú o dve eurá viac a budú cestovať vlakom zadarmo zostanú stále vyleštenou chudobou. V chudobe môže dôstojnosť prežívať v duši, ale v peňaženke je záťažou, ktorá ťahá ku dnu.

Zdieľaj to

Zdieľaj