bulletin slovenskej advokácie 1-2/2013
autor: JUDr. Jitka Hasíková

V súčasnosti počítač a jeho vybavenie predstavuje pre každého podnikateľa, ale aj aktívneho advokáta už nenahraditeľný pracovný nástroj. Jeho odňatie alebo zásah do programového vybavenia a dát môže predstavovať vážny problém. Práve z tohto dôvodu som venovala pozornosť ustanoveniam Trestného poriadku, ktoré stanovujú správny postup orgánov činných v trestnom konaní pri realizácií inštitútu vydania veci, uchovania počítačových údajov, odňatia veci alebo počítačových údajov. Tieto inštitúty som zvolila zámerne, s cieľom poukázania na ich odlišnosti a iné predpoklady pre ich aplikáciu.

 

PDF

Zdieľaj to

Zdieľaj