Justičná revue 6-7/2011
autor: JUDr. Jitka Hasíková

Autorka v článku poukazuje na praktické dopady asperačnej zásady. Podľa jej názoru je dĺžka trestu a jeho primeranosť vážnym fenoménom, ktorý ovplyvňuje spravodlivosť rozhodnutia. Rovnako sa domnieva, že tieto kritéria sú významným prvkom posudzovania spravodlivosti dotknutou verejnosťou. V tomto kontexte sa snažila poukázať na vplyv asperačnej zásady na dĺžku trestu. Jej zámerom bolo poukázať na nedomyslené prijatie matematického pravidla, ktoré vo všeobecnosti justičná verejnosť neprijala s pochopením.

 

PDF

Zdieľaj to

Zdieľaj