Justičná revue 8-9/2010
autor: JUDr. Jitka Hasíková

Autorka upozorňuje na legislatívne medzery, ktoré sťažujú obhajcom využiť a uplatniť ich oprávnenie zabezpečiť dôkaz a tým aktívne ovplyvňovať priebeh aj výsledok trestného konania. Poukazuje na zložitosť realizácie týchto oprávnení, v dôsledku čoho sa domnieva, že tendencia posilňovania kontradiktórnosti konania a zachovanie rovnosti zbraní má pri zabezpečovaní určitých druhov dôkazov silno obmedzujúce hranice.

 

PDF

Zdieľaj to

Zdieľaj